Iniciativa NENEN - co požadujeme?

 1. Návrat Ministerstva pro místní rozvoj do pozice nestranného regulátora trhu elektronických nástrojů pro veřejné zakázky, do role instituce, která kultivuje prostředí, ale nepodniká v něm.
 2. Opuštění podnikatelských ambicí MMR zhmotněných ve snaze rozběhnout Národní elektronický nástroj. Stát neumí ani nemůže podnikat.
 3. Zastavení projektu NEN. Zakázky jsou v rozporu se zákonem, projekt je předražený a obsahově zbytečný. Pokračování projektu pouze prodlužuje agonii a zvyšuje náklady.

 

Na projektu Národního elektronického nástroje dokumentujeme slepou cestu, jakou je snaha o podnikání státních úřadů. Snad bude tento příklad mementem a poučením pro další pokusy.

Národní elektronický nástroj

Národní elektronický nástroj je exemplárním příkladem, který ukazuje, proč by se stát neměl pouštět do podnikání. Stát nemá flexibilitu ani legislativní volnost, aby realizovat softwarový projekt. Role státu je definovat prostředí prostřednictvím legislativy, nikoliv v tomto prostředí soutěžit s komerčními subjekty.

Jaké nástrahy čekají stát, pokud se rozhodne otestovat tuto slepou cestu a podnikat?

 • Veřejné zakázky v rozporu se zákonem, mnohdy na hraně trestní odpovědnosti.
 • Zoufale zastaralý a nefunkční produkt, dodaný se zpožděním několika let.
 • Úvahy o zavedení povinnosti, aby zfušované "dílo" vůbec někdo používal.
 • Nekonečně rostoucí náklady.
 • Nespokojení uživatelé i podvedená podnikatelská veřejnost.
 • Nekonečné a vyčerpávající boje o udržení projektu v chodu.

 

 

Tyto webové stránky mapují historii vzniku a provoz Národního elektronického nástroje.

Projekt Národního elektronického nástroje (NEN) je součástí projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). NEN je softwarový nástroj, který by měl sloužit pro realizaci různých elektronických úkonů ve veřejných zakázkách a který by měl sloužit všem zadavatelům. Celý projekt NEN se však od začátku potýká s řadou zásadních problémů a pochybení, která mohou vést až k jeho zrušení.

 

NEN v srpnu 2016 oslavil první výročí fungování. Po pravdě, moc ke slavení nebylo – za rok fungování a vynaložení cca 300 mil. Kč dosáhl tržní penetrace 0,4%, používá jej cca 80 zadavatelů a během roku na něm bylo vysoutěženo kolem 500 zakázek (Asi 0,3% všech zakázek). Detaily najdete v komentované zprávě.

 

Vznik v rozporu se zákonem

Usměvný je fakt, že nástroj na veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj byl soutěžen v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Provoz NENu není zadarmo

 • Zakázku na provoz NENu vyhrála firma TescoSW a provoz je vysoutěžen na 5 let do roku 2019. Po konci tohoto období se financování projektu začne znova řešit.
 • Z historických zkušeností víme, že stát (MMR) sice hradilo provoz monitorovacího systému Monit, ale Ti kteří chtěli cokoliv mimo standard, platili další peníze za úpravy i podporu těchto úprav.

Podpora zadavatelů a dodavatelů

Co se stane, když budete potřebovat podporu?

Odpovězte si na otázku, jak budete postupovat, pokud by jste na NENu byli závislí:

 • Na koho se obrátíte?
 • Kdo vám poskytne metodickou podporu? Vítěz zakázky na provoz NENu - TescoSW poskytuje pouze technickou podporu k software.
 • Na koho budete eskalovat problém, který neuspokojivě řeší prvoliniová podpora.
 • Můžete se dovolat šefá podpory? Budete schopni se dovolat vedení firmy, která poskytuje podporu?
 • Kdo ponese odpovědnost za špatné fungování NENu, technické problémy, špatná metodika, atd?

Přizpůsobení NENu pro potřeby zadavatelů

Co se stane, když budete chtít něco přizpůsobit pro potřeby vaší organizace? MMR slibuje další rozvoj systému:

 • Další rozvoj NENu je velký otazník, neboť systém byl předán kompletní v dubnu 2014. Na další rozvoj nejsou alokovány peníze, není možné dále investovat do projektu financovaného z EU, neboť by vznikaly dodatečné příjmy projektu...
 • Všechny další úpravy se musí znova soutěžit – Jaká bude akceschopnost implementovat změny, když jen zpracování otevřeného řízení bude trvat mnoho měsíců?
 • Pokud se uskutečňuje další rozvoj NENu, pak to indikuje, že produkt byl v roce 2014 předám v rozporu se specifikací.
 • Jak bude NEN reagovat na nový zákon o zadávacích řízeních?

Jaké jsou vaše skutečné náklady na provoz NENu?

Ministerstvo pro místní rozvoj propaguje NEN s tím, že provozní náklady jsou nulové. Není to však pravda, nulové jsou pro zadavatele možná jen náklady na provoz systému, což však je jen zlomek celkových nákladů.

 

Náklady zadavatele na provoz NENu zahrnují minimálně:

 • Náklady na provoz software – placené buď komerčnímu poskytovateli, nebo je hradí MMR v případě NENu.
 • Náklady na přesun zakázek – V případě využití NENu je potřeba zakázky ze stávajícího systému přesunout, nebo dále platit provoz stávajícího systému
 • Náklady na přeškolení zaměstnanců na nový systém. Dokumentace NENu ma více jak 1500 stran.
 • Náklady na omezené možnosti vymáhání škody na provozovateli NENu a minimální možnost eskalace řešení problému.
 • Náklady na nemožnost integrace NENu s vlastními systémy zadavatele. To co již bylo integrováno, nebude možné přenést do NENu.
 • Marně vynaložené náklady na pořízení stávajících nástrojů
 • Náklady na náhradu funkcí, kterými NEN nedisponuje

Co bude s NENem v budoucnosti?

Zvažte, zdali chcete používat něco, nad čím máte velmi omezenou možnost kontroly,

 • Nad NENem nemáte žádnou kontrolu, nemáte smlouvu s provozovatelem, ale odpovědnost za zakázky vám, jako zadavateli, zůstává.
 • Co budete dělat, až stát NEN zpoplatní?
 • Co uděláte, až stát službu zruší, například kvůli vyšetřování, nebo neschopnosti financování?
 • Co uděláte, když NEN přestane fungovat z důvodu neschopnosti provozovatele dostát závazkům? Nemáte s provozovatelem žádnou smlouvu, neexistuje žádný přenos.

Ochrana dat zadavatele

Chcete aby MMR i například provozovatel NENu - firma TescoSW věděl o vašich zakázkách ještě dříve, než budou vypsány? Jak je ošetřena ochrana dat?

NEN neposkytuje neomezený dálkový přístup k veřejným zakázkám

NEN již dnes diskriminuje více jak ¼ dodavatelů. NEN je vystavěn na technologii Silverlight (bohužel v rozporu s původní soutěženou specifikací). Silverlight je výběhová technologie, kterou se Microsoft zavázal podporovat jen do roku 2021. V důsledku toho již tato technologie není obsažena v prohlížeči Chrome, ani v novém prohlížeči Edge, který je novinkou obsaženou ve Windows 10. V budoucnu bude velmi obtížné zajistit neomezený přístup dodavatelů i zadavatelů do systému NEN.

Jak NEN vznikal?

>> Cena Národního elektronického nástroje

Doposud byly vysoutěženy zakázky za bezmála 500 mil. Kč pro úzkou skupinu firem. Více ZD E

Dáváme k dispozici  dokumentaci související s realizací projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)" financovaným z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384. Zde si stáhněte monitorovací zprávy a projektovou žádost.

>> NEN - Projekt bez konce

Projekt se po trojitém odložení dostal teprve do testovacího provozu, navíc v okamžiku, kdy se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách a technická novela má platit od 1. 1. 2015. Více ZDE.

>> Návrh z minulého desetiletí

Projekt je založen na mnoho let staré koncepci elektronizace, která vznikala na přelomu let 2009 a 2010. Viz Portál o veřejných zakázkách a koncesích.

>> Čerpání z EU v ohrožení

MMR zvažuje povinnost použití NENu pro příjemce dotací. Více ZDE.

>> Ochrana citlivých informací - koncentrace moci

NEN vyvijí firma Tesco SW, a.s., stejná firma jej bude provozovat. Stejná firma rovněž připravuje software Monit2014+ určený k procesnímu i datovému zabezpečení kompletního řízení administrativních procesů nad projekty dotačních programů ze strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2014 - 2020.

Články

Déjà vu po česku: Národní elektronický nástroj (NEN) bude údajně již opravdu spuštěn, tentokrát v srpnu 2015.

01.07.2015 12:10
Informace o spuštění předraženého softwaru pro zadávání veřejných zakázek NEN už tu byly několikrát - datumy plánovaného spuštění bychom nespočetli na prstech jedné ruky. Technické problémy, prověřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšším kontrolním úřadem, ale i Policií ČR - to je...

Národní elektronický nástroj - kam s ním?

21.03.2015 21:11
S laskavým svolením Jiřího Skuhrovce publikujeme text, který autor umístil na svém  blogu    Stál půl miliardy a nikdo ho nechce. Jenže tu je, a musí se používat, protože byl pořízen za eurofondy. Jak naložit s Národním elektronickým nástrojem, který pro Ministerstvo místního...

Začněte pracovat s NENem

27.01.2015 11:11
Článek obsahuje postup, jakým způsobem otestovat NEN a co zvážit při přechodu na něj.   Někteří zadavatelé se nás dotazují jak nejjednodušeji otestovat NEN, aby získali relevantní podklady k rozhodnutí, zdali přejít na NEN okamžitě (MMR slibovalo ostrý provoz od 1. 1. 2015), nebo počkat...

Na co se v NENu zapomnělo...

23.01.2015 18:25
Na některé funkcionality se v softwaru za téměř půl miliardy prostě zapomnělo. Nikoho to ale zřejmě netrápí… V březnu 2015 to bude již téměř rok, co Ministerstvo pro místní rozvoj převzalo do svého vlastnictví údajně hotový software pro podporu zadávání veřejných zakázek - tzv. Národní...

Tisková zpráva: Ministerský Yetti stále nenalezen

08.01.2015 14:40
Ministerský Yetti stále nenalezen. Praha - 8. 1. 2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj plánovalo 1. ledna 2015 spustit do ostrého provozu centrální mozek veřejných zakázek – Národní elektronický nástroj (NEN). Tak jak je u tohoto projektu obvyklé, termín spuštění opět nebyl splněn, takže tento...

NKÚ: V projektu NIPEZ zjištěna řada nesrovnalostí a pochybení.

17.12.2014 18:19
Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Věstníku shrnul pochybení, která identifikoval v projektu NIPEZ, jehož je Národní elektronický nástroj součástí. Jedná se mimo jiné o zcela nedostatečné stanovení tzv. monitorovacího indikátoru, prostřednictvím kterých měla být prováděna kontrola projektu, kdy...

Další dotace pro NEN

02.12.2014 07:00
Pokud jste si mysleli, že 280 mil Kč dotací (www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=88975) na NEN musí stačit, pak vězte, že nestačí.   1) Máme zde nový elerning financovaný z bezmála 8 milionové dotace. Jedná se o dotační projekt č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00012...

Dokument za 50 milionů Kč

02.11.2014 23:01
Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj deklarovali úspěšné naplnění projektu NEN, když vykázali v monitorovací zprávě, že 6 (slovy šest) z celkem 25 dokumentů zpracovaných Národním elektronickým nástrojem vzniklo přímo v NENu. Při celkové ceně 300mil Kč vychází cena jednoho...

Co zvážit před použitím NENu

02.11.2014 21:51
Co by měli zadavatelé zvážit před použitím NENu Téma: Náklady na NEN Problém: Vývoj NENu stál doposud (11.9.2014) více jak 200mil Kč. Náklady na roční provoz jsou odhadovány na 45 mil Kč. Na čtyřletý provoz tedy vychází roční náklady bezmála 100mil Kč/rok jen na přímých nákladech. Kalkulace...

NEN referenční materiály

02.11.2014 21:51
NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (NEN) REFERENČNÍ MATERIÁLY (1) Usnesaní vlády k NENu k dispozici na http://www.portal-vz.cz/getmedia/54cf4967-5a88-4eef-bcea-384035f8a2cc/UV-628_2014.pdf   (2) Pravidla NEN k dispozici na...
1 | 2 >>
Smysl projektu

Projekt NENEN byl založen s cílem dokumentovat průběh projektu Národního elektronického nástroje (NEN) a demonstrovat na něm proč by stát neměl podnikat.

Projekt podporují následující subjekty: