Nesoutěžíme - objednáváme!

15.09.2017 00:00

Aktualizace 15. 9. 2017, doplněny nejnovější objednávky/smlouvy

Ministerstvo pro místní rozvoj má chronický problém s vypisováním veřejných zakázek souvisejících s NEN. Většina jich končí ostudou, tedy pokutou, případně zákazem plnění smlouvy.

Zvolilo proto inovativní řešení, jak se tomuto stavu vyhnout: nebude soutěžit, bude objednávat. Ještě štěstí, že máme registr smluv, kde si tyto perly můžeme vyhledat:

Zde je pár příkladů:

Objednávka

dodavatel

Cena

odkaz

Zpracování dvou odborných oponentních posudků na zadávací podmínky VZ z oblasti IT projektů

 

Pražská znalecká kancelář, s.r.o. 

235 950

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/93977

 

Předmětem objednávky je definice enterprise architektury Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (dále jen „NIPEZ“)

LinkSoft Technologies Ltd. - organizační složka

592 900

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/284197

Specifikace procesu udělování výjimek z používání Národního elektronického nástroje

 

GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O. 

592 900

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/478557

Příprava a zpracování zadávacích podmínek k veřejné zakázce "Pořízení SW licencí a servisní podpory databázavého systému

 

C SYSTEM CZ 

242 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/774505

smluvní zajištění partnera, který spolu s MMR připraví věcné podklady pro zadávací dokumentaci NEN

 

ROWAN LEGAL, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

508 200

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1934862

Zajištění následující služby potřebné pro zajištění vzděláváni a odborné podpory Národního elektronického nástroje („NEN")

 

TESCO SW 

242 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1945246

Advokátní služby spojené s řešením aktuálních pracovních úkolů Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí (OEVZK MMR)

 

AK BRODEC & PARTNERS 

605 000

https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/1990182

Zajištění následující služby potřebné pro zajištění dalšího vzdělávání a odborné podpory Národního elektronického nástroje

TESCO SW 363 000 https://www.hlidacsmluv.cz/Detail/2270294
Zpracování detailní Technické specifikace pro Soubor centrálních služeb NIPEZ TAF POINT, s.r.o. 605 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2846438
Rozšíření e-learningu na NEN LinkSoft Technologies Ltd. - organizační složka 242 000 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2371290
znalecký posudek „Dodání databázového systému, potřebných licencí včetně implementace a podpory" GRANT THORNTON ADVISORY S.R.O. 235 950 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2580942
Právní služby spojené

s problematikou Národního elektronického nástroje a elektronických tržišť

JUDr. Martin TONNER,advokát 605 000 smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/4344706/807_Objednavka-anonymizace.pdf

CELKEM

5 072 900 Kč