Provoz NENu

V sekci provoz najdete aktuality z provozu Národního elektronického nástroje - NEN.

Provoz NENu

Kolik stojí NEN

26.06.2017 22:50
Ministerstvo pro místní rozvoj v uplynulých dnech opakovaně používá lživou argumentaci, že NEN je zadarmo a že bude nějakým přínosem pro zadavatele. Podívejme se tedy, kolik stojí „zadarmo“ Pořizovací náklady Seznam zakázek, které vedly ke vzniku NEN   Název...

MMR ignoruje rozhodnutí ÚOHS

01.06.2017 11:31
MMR stále ignoruje rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění smlouvy a pokračuje v úpravách NEN V poslední době se stupňuje tlak na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby věrohodně objasnilo, jakým způsobem spravuje Národní elektronický nástroj. Proč je tato informace důležitá? MMR se chystá předložit...

ZÁPIS z 8. jednání meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020

17.05.2017 07:18
Protože se nám nedaří zatím přimět MMR k větší trasparentnosti při řízení projektu NEN, rozhodli jsme se část této práce udělat za ně, formou zveřejňování zápisů pracovních skupin. Věříme, že nejen vlastní veřejné zakázky mají být transparentní, ale i způsob tvorby prostředí, pro jejich realizaci,...

Co si myslí státní správa o NEN?

04.05.2017 15:09
Co si myslí centrální správa o NENu Momentálně probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhu usnesení vlády o povinném používání NENu pro centrální státní správu. Vybrali jsme z dokumentace několik zásadních připomínek, které dle nás dobře dokumentují stav Národního elektronického...

Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ 2016

07.04.2017 14:04
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo do meziresortního připomínkového řízení zprávu o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016. Dovolujeme si okomentovat některé zajímavé části tohoto dokumentu: Strana 2: Mezi významné události roku...

MMR ignoruje rozhodnutí ÚOHS

02.03.2017 10:59
Po dlouhém mlčení, se MMR konečně vyjádřilo k zastavené smlouvě o dodělání NEN. Zdá se, že překrucování reality se dostalo na novou úroveň, neboť mnohé informace z tiskové zprávy MMR reagující na článek webu neovlivni.cz, by se obecnou češtinou daly označit jako lež. Pokusme se kauzu...

NEN v roce 2017

16.01.2017 16:13
NEN v roce 2017 Národní elektronický nástroj čeká v roce 2017 několik významných okamžiků. Strategie elektronizace veřejných zakázek přijatá vládou v lednu 2016 spoléhá na NEN jako univerzální řešení elektronizace veřejných zakázek a MMR si v ní ukládá několik klíčových úkolů,...

MMR: zákaz plnění smlouvy a pokuta 500 000 Kč

23.11.2016 09:36
Jak jsme již informovali, firma QCM napadla zakázku na dodělání NENu a jeho přizpůsobení novému zákonu a požadovala zákaz plnění smlouvy, kterou MMR uzavřelo s firmou DEZADATA GROUP v hodnotě 50 mil Kč. V úterý 22.11.2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí, ve...

Proč nemůže NEN fungovat?

14.11.2016 11:17
Proč nemůže NEN fungovat?   Projekt Národního elektronického nástroje (NEN) má v sobě zabudován několik zásadních problémů, kvůli kterým nemůže dlouhodobě fungovat. Na této skutečnosti nic nezmění ani realitu-popírající koncepce elektronizace, ani smělé plány MMR na centralizaci...

Vyhodnocení prvního roku provozu NEN

19.10.2016 12:02
Ministryně pro místní rozvoj předložila vládě na schůzi dne 12. září dokument s názvem „Vyhodnocení prvního roku ostrého provozu Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)“. Dle komentářů MMR byl první rok fungování NENu úspěšný. Aniž bychom chtěli nabourávat...
1 | 2 >>