ÚOHS – zákaz uzavřít smlouvu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal další zákaz uzavřít smlouvu v projektu NEN.

Blíží se 8 výročí fungování projektu NIPEZ. V září 2009 vypisuje MMR zakázku s názvem „Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek“. Výsledkem této zakázky je model, který po 8 letech působí značné problémy, neboť v současném legislativní a technickém prostředí již neodpovídá realitě.

Připomeňme si také další milníky:  Zakázka na technický dozor (Dopracování návrhu Národního elektronického nástroje (NEN), provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ) byla na základě jednacího řízení bez uveřejnění přidělena sdružením BDO a CS-Project již před 6 lety. Smlouva byla podepsána 25.7.2011 (v době podpisu smlouvy nebyla povinnost jejího zveřejnění, takže máme jen dodatek) a smlouva s firmou Datasys na zhotovení NEN pak dne 20.4.2012. Pro úplnost dodejme, že smlouva na poskytování podpory s firmou Tesco SW a O2 byla podepsána dne na 60 měsíců, tedy do září 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj si je vědomo, že mu končí podpora jednak na hardware (počítače) na kterých se NEN provozuje (obvykle je poskytována na dobu 5 let) a také na software, který se v NEN používá. Na začátku roku 2017 se MMR pokusilo vysoutěžit pokračování podpory. Výrazně si však zkomplikovalo život tím, že soutěžilo nejen standardní software (např. databáze), ale i knihovny firmy Tesco SW, které zhotovitel NEN, opět firma Tesco SW, použil k jeho tvorbě. Zakázka měla navíc nadstandardní hodnotu 100 000 000 Kč. Vzniklo tedy podezření, že celá zakázka je jen způsob, jak firmě Tesco SW (zhotoviteli i provozovateli NEN) přihrát další peníze.

V tomto smyslu byl podán na úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět, ve kterém je namítáno diskriminační, netransparentní a nerovné nastavení zadávacích podmínek a navrhovatel se domnívá, že tyto jednoznačně zvýhodňují společnost Tesco SW a.s.

Úřad podnět vyhodnotil a zahájil šetření a zároveň uložil zákaz uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem.

Výsledkem je opět nejasný právní stav fungování Národního elektronického nástroje, kdy je provozován bez dostatečné podpory, což je dle našeho názoru mimo jiné v rozporu se zákonnými požadavky na elektronické nástroje, tak jak je definuje vyhláška č. 260/2016 sb. Předpokládám, že MMR požádá o odejmutí certifikátu do doby, než se problém s podporou systému NEN vyřeší.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*