Certifikace NEN

MMR se snaží opakovaně tvrdit, že Národní elektronický nástroj je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. NEN sice nemá certifikaci, ačkoliv ji MMR již vloni slíbilo zajistit do jednoho měsíce po ustavení certifikačního orgánu, ale to nebrání MMR přesvědčovat zadavatele, že je vše v pořádku.

O tom, že vše v pořádku není, svědčí i několik zrušených zakázek vypsaných na NEN, kde se dodavatelé doptávali, jaký je soulad nástroje NEN a zákona. Protože se dotčeným zadavatelům nedostalo podpory ze strany MMR, raději zakázky zrušili, neboť pochybnosti o správném fungování nástroje byly příliš velké.

Dle našich informací se MMR opravdu snaží certifikaci získat, ale zatím neúspěšně. Problém je nejen nekorektní implementace zákona, specifické chápání časových razítek, způsobu zveřejňování informací na profilu, ale i vzhledu a funkčnosti celé aplikace NEN. Jedním z požadavků na shodu se zákonem a tím i vystavení certifikátu je plnění pravidel přístupnosti (vyhláška č. 64/2008 Sb.). Dostala se k nám nezávislá analýza přístupnosti aplikace NEN, která identifikuje celou řadu problémů, které nemusí být jednoduché opravit. Ze 33 požadavků vyhlášky, není 20 splněno vůbec, 5 se neaplikovalo a 8 splněno. NEN tedy funguje na 24%.

Jak je možné, že MMR zaplatí půl miliardy za něco, co není v souladu se zákonem? Paradoxně musíme uznat, že za to MMR (skoro) nemůže, je to jen chyba systému. MMR upravuje NEN na základě zakázky vypsané v lednu 2016, kde je specifikováno, co bude předmětem úprav. Zadávací dokumentace má skoro 200 stran a bezpochyby ji tvořili na MMR na podzim 2015. Vyhláška, která upravuje certifikaci a kde je napsáno, že elektronický nástroj musí plnit pravidla přístupnosti, však byla vydána až v srpnu 2016, tedy skoro rok po tom, kdy MMR dělalo zadání. MMR je nyní v kleštích, vysoutěžilo něco, čemu pak následně změnilo legislativu – je zde dilema: převezme něco, co nebylo vysoutěženo (a možná dostane zase pokutu od ÚOHS), nebo přizná, že přístupnost nesoutěžilo a vypíše další zakázku?

Celá tato komedie ukazuje, že státní aparát vázaný zákony a dalšími předpisy, není schopen dostatečně operativně reagovat na požadavky trhu. Komerční poskytovatelé tento problém nemají, stačil jim srpen a září 2016 na to aby se seznámili s novými pravidly a aplikace operativně přizpůsobili. Žádné veřejné zakázky, žádné nakupování analýz, žádné znalecké posudky a spousta další „plodné“ práce.

V celé této kauze jsou však nejvíce biti zadavatelé, kteří NEN používají. MMR jim slíbilo něco (soulad se zákonem), co není schopno prokázat.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*