Elektronizace VZ podle MMR

S elektronizací veřejných zakázek to MMR nejde tak, jak by si asi představovali. Na každoroční konferenci  ISSS v Hradci Králové se aktivity MMR v oblasti elektronizace ani neobjevily a náš oblíbenec NEN zcela chyběl. Když MMR předkládá na vládu každoroční zprávu o plnění strategie elektronizace, tak nejčastějším výsledkem je posouvání termínů (3x splněno, 5x prošvihnutý termín).

Nyní se objevil nový příspěvek k vyššímu komfortu zadavatelů. Protože zde máme novou verzi Věstníku veřejných zakázek (VVZ), máme zde k němu i nové datové rozhraní. Datové rozhraní slouží k tomu, aby zadavatelé nemuseli do věstníku opisovat údaje o zakázkách, neboť nástroje je přes datové rozhraní pošlou automaticky. MMR pečlivě dbá, aby datové rozhraní někdo nepřetěžoval a nezneužíval, takže když hrozilo, že firma QCM bude využívat datové rozhraní dříve než NEN, narychlo se změnila Metodika připojování a přibyla povinnost implementovat komunikaci se všemi formuláři Věstníku, které existují (Metodika verze 2.4 platná do 17.3.2017, metodika verze 2.5 platná od 18.3.2017 – rozdíly hledejte v odstavci 2.8).

Drobná změna v odstavci 2.8 Metodiky způsobila, že je potřeba investovat další stovky hodin do implementace formulářů jako je například „CZ07 Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“, který ještě nikdy nebyl použit. Skutečnost, že ke změně způsobu připojování došlo v okamžiku, kdy první zájemce chtěl toto rozhraní využít, v kombinaci s tím, že definice rozhraní ani není veřejně dostupná na webech spíše ukazuje na obstrukční smysl celé této kauzy.

Společnost QCM spravuje svými nástroji více jak 40% veřejných zadavatelů v ČR a jak ukazuje obrázek vývojového prostředí, spolu s Petrem Kývalou z firmy DEZADATA (to je ta firma, která oficiálně již od 9.12.2016 vůbec nic na projektu NEN nedělá, neboť to zakázal ÚOHS) se aktivně účastní vývoje datového rozhraní. Ještě 9.3.2017 platilo, že je potřeba otestovat pouze formuláře, které se budou reálně používat.

Nepodařilo se nám zjistit, proč MMR trestá tímto svým rozhodnutím zadavatele, ale je možné, že MMR jen chce „více elektronizace“, tedy, že v jednom elektronickém nástroji zakázku procesujete a do druhého systému opisujete její průběh pomocí vestavěných formulářů ;-). Nezbývá než doufat, že se neobjeví další verze Metodiky, která bude vyžadovat ještě potvrzování pomocí vytištěného podepsaného a naskenovaného dokumentu.

David Horký

Aktualizace: MMR ke kauze poskytlo následující vyjádření, které jsme si dovolili v závěru komentovat:

z pověření pana Fidlera, pověřeného zastupováním funkce náměstka ministryně pro řízení sekce veřejného investování Vám zasílám vyjádření k vašemu dotazu týkající se napojení e-nástroje na VVZ 
 
Jak je Vám jistě známo, zasílání formulářů z e-nástroje do VVZ není součástí procesu certifikace dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. Jedná se tudíž o aditivní službu poskytovatelů e-nástrojů.
 
Systém VVZ je od počátku trvání provozu současným provozovatelem nastaven v souladu s koncesní smlouvou tak, že pokud umožňuje e-nástroj zasílat formuláře přes webové rozhraní, musí mít protestovány všechny typy používaných formulářů a teprve poté je umožněno zasílání na ostré prostředí.
 
Dle informací provozovatele VVZ, začali poskytovatelé e-nástrojů testování fakticky až od půlky února 2017 (dle počtu odeslaných formulářů) přesto, že rozhraní je zprovozněno od prosince 2016. Samozřejmě jim byla sdělena informace o tom, že dokud nebudou mít otestovány všechny typy formulářů, nebude jim umožněno odesílání do ostrého provozu VVZ. Podrobné informace jsou současně popsány v dokumentu „Metodika pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní Věstníku veřejných zakázek“, který je uveřejněn přímo na VVZ a je pravidelně aktualizován.
 
VVZ umožňuje uveřejňování formulářů třemi způsoby – uveřejněním přímo na webu VVZ, odesláním formuláře (XML) prostřednictvím IS DS a odesláním prostřednictvím webového rozhraní. Z uvedeného vyplývá, že pokud některý e-nástroj není schopen odesílání formulářů do VVZ přes webové rozhraní, není nikterak ohrožen proces zadávání veřejných zakázek. K tomu by naopak mohlo dojít, pokud by MMR dovolilo odesílání neotestovaných formulářů do ostrého prostředí.
 
MMR proto z uvedených důvodu neumožní odesílání formulářů žádnému e-nástroji, bez ohledu na poskytovatele, do té doby, než tento e-nástroj neprojde testováním zasílání všech formulářů.
 
Ze strany MMR Vám proto můžeme dát jediné doporučení, a to kontaktovat vašeho dodavatele s tím, aby urychleně dokončil proces testování zasílání do VVZ přes webové rozhraní v souladu se stanovenými požadavky VVZ.

S pozdravem
 
Ing. Aleš Havránek
Vedoucí oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ
Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 234 154 210

Komentáře:

1) 15.11.2016 http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/%E2%80%8BTestovaci-importni-rozhrani-Vestniku-verejnych-zakazek-spusteno
– nikdy nikde MMR nenapsalo, že rozhraní je hotové, finální, produkční, ačkoli jsme se se opakovaně doptávali.

2) první dvě připomínky v bugtrackingovém systému JIRA od NESS k projektu rozhraní VVZ jsou z 30.12.2016, což je v rozporu s tvrzením „začali poskytovatelé e-nástrojů testování fakticky až od půlky února 2017

3) „Samozřejmě jim byla sdělena informace o tom, že dokud nebudou mít otestovány všechny typy formulářů, nebude jim umožněno odesílání do ostrého provozu VVZ“ – Provozovatelé byli informování až se začali domáhat připojení k ostrému VVZ! v Metodice připojování je o tomto informace až od její verze 2.5 ze 17.3.2017

4) tvrzení „Systém VVZ je od počátku trvání provozu současným provozovatelem nastaven v souladu s koncesní smlouvou tak, že pokud umožňuje e-nástroj zasílat formuláře přes webové rozhraní, musí mít protestovány všechny typy používaných formulářů a teprve poté je umožněno zasílání na ostré prostředí.“ – toto není pravda, do 30.9.2016 několik poskytovatelů bez problémů roky odesílalo jen ty typy formulářů, které byly otestovány a dohodnuty s NESS

5) z řady úkolů v JIRA VVZ lze vidět, že rozhraní nebylo úplně finální a opravovaly se v něm poměrně zásadní chyby ještě i v únoru 2017 (v lednu byla provedena ze strany VVZ zcela zásadní úprava rozhraní)

6) a už jen postesk nad nedostačující dokumentací rozhraní (Metodika je jedna věc, XSD jsou druhá věc, zcela ale chybí ucelená dokumentace rozhraní, která popisuje různé technické aspekty a odchylky implementace od oficiálních=legislativních předloh, které si NESS (provozovatel VVZ) dohodlo MMR a nikdo nebyl nijak informován

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*