Iniciativa NENEN - co požadujeme?

 1. Návrat Ministerstva pro místní rozvoj do pozice nestranného regulátora trhu elektronických nástrojů pro veřejné zakázky, do role instituce, která kultivuje prostředí, ale nepodniká v něm.
 2. Opuštění podnikatelských ambicí MMR zhmotněných ve snaze rozběhnout Národní elektronický nástroj. Stát neumí ani nemůže podnikat.
 3. Zastavení projektu NEN. Zakázky jsou v rozporu se zákonem, projekt je předražený a obsahově zbytečný. Pokračování projektu pouze prodlužuje agonii a zvyšuje náklady.

 

Na projektu Národního elektronického nástroje dokumentujeme slepou cestu, jakou je snaha o podnikání státních úřadů. Snad bude tento příklad mementem a poučením pro další pokusy.

Národní elektronický nástroj

Národní elektronický nástroj je exemplárním příkladem, který ukazuje, proč by se stát neměl pouštět do podnikání. Stát nemá flexibilitu ani legislativní volnost, aby realizovat softwarový projekt. Role státu je definovat prostředí prostřednictvím legislativy, nikoliv v tomto prostředí soutěžit s komerčními subjekty.

Jaké nástrahy čekají stát, pokud se rozhodne otestovat tuto slepou cestu a podnikat?

 • Veřejné zakázky v rozporu se zákonem, mnohdy na hraně trestní odpovědnosti.
 • Zoufale zastaralý a nefunkční produkt, dodaný se zpožděním několika let.
 • Úvahy o zavedení povinnosti, aby zfušované "dílo" vůbec někdo používal.
 • Nekonečně rostoucí náklady.
 • Nespokojení uživatelé i podvedená podnikatelská veřejnost.
 • Nekonečné a vyčerpávající boje o udržení projektu v chodu.

 

 

Tyto webové stránky mapují historii vzniku a provoz Národního elektronického nástroje.

Projekt Národního elektronického nástroje (NEN) je součástí projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). NEN je softwarový nástroj, který by měl sloužit pro realizaci různých elektronických úkonů ve veřejných zakázkách a který by měl sloužit všem zadavatelům. Celý projekt NEN se však od začátku potýká s řadou zásadních problémů a pochybení, která mohou vést až k jeho zrušení.

 

NEN v srpnu 2016 oslavil první výročí fungování. Po pravdě, moc ke slavení nebylo – za rok fungování a vynaložení cca 300 mil. Kč dosáhl tržní penetrace 0,4%, používá jej cca 80 zadavatelů a během roku na něm bylo vysoutěženo kolem 500 zakázek (Asi 0,3% všech zakázek). Detaily najdete v komentované zprávě.

 

Vznik v rozporu se zákonem

Usměvný je fakt, že nástroj na veřejné zakázky Ministerstva pro místní rozvoj byl soutěžen v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

Provoz NENu není zadarmo

 • Zakázku na provoz NENu vyhrála firma TescoSW a provoz je vysoutěžen na 5 let do roku 2019. Po konci tohoto období se financování projektu začne znova řešit.
 • Z historických zkušeností víme, že stát (MMR) sice hradilo provoz monitorovacího systému Monit, ale Ti kteří chtěli cokoliv mimo standard, platili další peníze za úpravy i podporu těchto úprav.

Podpora zadavatelů a dodavatelů

Co se stane, když budete potřebovat podporu?

Odpovězte si na otázku, jak budete postupovat, pokud by jste na NENu byli závislí:

 • Na koho se obrátíte?
 • Kdo vám poskytne metodickou podporu? Vítěz zakázky na provoz NENu - TescoSW poskytuje pouze technickou podporu k software.
 • Na koho budete eskalovat problém, který neuspokojivě řeší prvoliniová podpora.
 • Můžete se dovolat šefá podpory? Budete schopni se dovolat vedení firmy, která poskytuje podporu?
 • Kdo ponese odpovědnost za špatné fungování NENu, technické problémy, špatná metodika, atd?

Přizpůsobení NENu pro potřeby zadavatelů

Co se stane, když budete chtít něco přizpůsobit pro potřeby vaší organizace? MMR slibuje další rozvoj systému:

 • Další rozvoj NENu je velký otazník, neboť systém byl předán kompletní v dubnu 2014. Na další rozvoj nejsou alokovány peníze, není možné dále investovat do projektu financovaného z EU, neboť by vznikaly dodatečné příjmy projektu...
 • Všechny další úpravy se musí znova soutěžit – Jaká bude akceschopnost implementovat změny, když jen zpracování otevřeného řízení bude trvat mnoho měsíců?
 • Pokud se uskutečňuje další rozvoj NENu, pak to indikuje, že produkt byl v roce 2014 předám v rozporu se specifikací.
 • Jak bude NEN reagovat na nový zákon o zadávacích řízeních?

Jaké jsou vaše skutečné náklady na provoz NENu?

Ministerstvo pro místní rozvoj propaguje NEN s tím, že provozní náklady jsou nulové. Není to však pravda, nulové jsou pro zadavatele možná jen náklady na provoz systému, což však je jen zlomek celkových nákladů.

 

Náklady zadavatele na provoz NENu zahrnují minimálně:

 • Náklady na provoz software – placené buď komerčnímu poskytovateli, nebo je hradí MMR v případě NENu.
 • Náklady na přesun zakázek – V případě využití NENu je potřeba zakázky ze stávajícího systému přesunout, nebo dále platit provoz stávajícího systému
 • Náklady na přeškolení zaměstnanců na nový systém. Dokumentace NENu ma více jak 1500 stran.
 • Náklady na omezené možnosti vymáhání škody na provozovateli NENu a minimální možnost eskalace řešení problému.
 • Náklady na nemožnost integrace NENu s vlastními systémy zadavatele. To co již bylo integrováno, nebude možné přenést do NENu.
 • Marně vynaložené náklady na pořízení stávajících nástrojů
 • Náklady na náhradu funkcí, kterými NEN nedisponuje

Co bude s NENem v budoucnosti?

Zvažte, zdali chcete používat něco, nad čím máte velmi omezenou možnost kontroly,

 • Nad NENem nemáte žádnou kontrolu, nemáte smlouvu s provozovatelem, ale odpovědnost za zakázky vám, jako zadavateli, zůstává.
 • Co budete dělat, až stát NEN zpoplatní?
 • Co uděláte, až stát službu zruší, například kvůli vyšetřování, nebo neschopnosti financování?
 • Co uděláte, když NEN přestane fungovat z důvodu neschopnosti provozovatele dostát závazkům? Nemáte s provozovatelem žádnou smlouvu, neexistuje žádný přenos.

Ochrana dat zadavatele

Chcete aby MMR i například provozovatel NENu - firma TescoSW věděl o vašich zakázkách ještě dříve, než budou vypsány? Jak je ošetřena ochrana dat?

NEN neposkytuje neomezený dálkový přístup k veřejným zakázkám

NEN již dnes diskriminuje více jak ¼ dodavatelů. NEN je vystavěn na technologii Silverlight (bohužel v rozporu s původní soutěženou specifikací). Silverlight je výběhová technologie, kterou se Microsoft zavázal podporovat jen do roku 2021. V důsledku toho již tato technologie není obsažena v prohlížeči Chrome, ani v novém prohlížeči Edge, který je novinkou obsaženou ve Windows 10. V budoucnu bude velmi obtížné zajistit neomezený přístup dodavatelů i zadavatelů do systému NEN.

Jak NEN vznikal?

>> Cena Národního elektronického nástroje

Doposud byly vysoutěženy zakázky za bezmála 500 mil. Kč pro úzkou skupinu firem. Více ZD E

Dáváme k dispozici  dokumentaci související s realizací projektu „Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)" financovaným z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384. Zde si stáhněte monitorovací zprávy a projektovou žádost.

>> NEN - Projekt bez konce

Projekt se po trojitém odložení dostal teprve do testovacího provozu, navíc v okamžiku, kdy se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách a technická novela má platit od 1. 1. 2015. Více ZDE.

>> Návrh z minulého desetiletí

Projekt je založen na mnoho let staré koncepci elektronizace, která vznikala na přelomu let 2009 a 2010. Viz Portál o veřejných zakázkách a koncesích.

>> Čerpání z EU v ohrožení

MMR zvažuje povinnost použití NENu pro příjemce dotací. Více ZDE.

>> Ochrana citlivých informací - koncentrace moci

NEN vyvijí firma Tesco SW, a.s., stejná firma jej bude provozovat. Stejná firma rovněž připravuje software Monit2014+ určený k procesnímu i datovému zabezpečení kompletního řízení administrativních procesů nad projekty dotačních programů ze strukturálních fondů EU v České republice v programovém období 2014 - 2020.

Články

Stát jako rodina?

04.12.2017 10:51
  Na Pedagogické fakultě mě kdysi učili, že naše děti budou jednat tak, jak se chováme my sami, ne tak, jak jim nařídíme. Podobnou výchovu provádí u svých občanů i stát. Systémem práva poměrně přesně určuje, jakým způsobem má občan jednat, trestá pro společnost nevhodné chování. Nový občanský...

ÚOHS zpochybnil vlastní rozhodnutí

02.10.2017 14:32
ÚOHS se rozhodl popřít rozhodovací praxi loňského roku, když aplikoval  rozsudek  Nejvyššího správního soudu. Dokud platil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pohlíželo se na podání k ÚOHS jako na platné, pouze když bylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem. ...

Déjà vu po česku: Národní elektronický nástroj (NEN) bude údajně již opravdu spuštěn, tentokrát v srpnu 2015.

01.07.2015 12:10
Informace o spuštění předraženého softwaru pro zadávání veřejných zakázek NEN už tu byly několikrát - datumy plánovaného spuštění bychom nespočetli na prstech jedné ruky. Technické problémy, prověřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšším kontrolním úřadem, ale i Policií ČR - to je...

Národní elektronický nástroj - kam s ním?

21.03.2015 21:11
S laskavým svolením Jiřího Skuhrovce publikujeme text, který autor umístil na svém  blogu    Stál půl miliardy a nikdo ho nechce. Jenže tu je, a musí se používat, protože byl pořízen za eurofondy. Jak naložit s Národním elektronickým nástrojem, který pro Ministerstvo místního...

Začněte pracovat s NENem

27.01.2015 11:11
Článek obsahuje postup, jakým způsobem otestovat NEN a co zvážit při přechodu na něj.   Někteří zadavatelé se nás dotazují jak nejjednodušeji otestovat NEN, aby získali relevantní podklady k rozhodnutí, zdali přejít na NEN okamžitě (MMR slibovalo ostrý provoz od 1. 1. 2015), nebo počkat...

Na co se v NENu zapomnělo...

23.01.2015 18:25
Na některé funkcionality se v softwaru za téměř půl miliardy prostě zapomnělo. Nikoho to ale zřejmě netrápí… V březnu 2015 to bude již téměř rok, co Ministerstvo pro místní rozvoj převzalo do svého vlastnictví údajně hotový software pro podporu zadávání veřejných zakázek - tzv. Národní...

Tisková zpráva: Ministerský Yetti stále nenalezen

08.01.2015 14:40
Ministerský Yetti stále nenalezen. Praha - 8. 1. 2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj plánovalo 1. ledna 2015 spustit do ostrého provozu centrální mozek veřejných zakázek – Národní elektronický nástroj (NEN). Tak jak je u tohoto projektu obvyklé, termín spuštění opět nebyl splněn, takže tento...

NKÚ: V projektu NIPEZ zjištěna řada nesrovnalostí a pochybení.

17.12.2014 18:19
Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Věstníku shrnul pochybení, která identifikoval v projektu NIPEZ, jehož je Národní elektronický nástroj součástí. Jedná se mimo jiné o zcela nedostatečné stanovení tzv. monitorovacího indikátoru, prostřednictvím kterých měla být prováděna kontrola projektu, kdy...

Další dotace pro NEN

02.12.2014 07:00
Pokud jste si mysleli, že 280 mil Kč dotací (www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=88975) na NEN musí stačit, pak vězte, že nestačí.   1) Máme zde nový elerning financovaný z bezmála 8 milionové dotace. Jedná se o dotační projekt č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00012...

Dokument za 50 milionů Kč

02.11.2014 23:01
Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj deklarovali úspěšné naplnění projektu NEN, když vykázali v monitorovací zprávě, že 6 (slovy šest) z celkem 25 dokumentů zpracovaných Národním elektronickým nástrojem vzniklo přímo v NENu. Při celkové ceně 300mil Kč vychází cena jednoho...
1 | 2 >>

Novinky

Fungují profily zadavatelů?

09.02.2018 01:20
Jak skončila snaha zveřejnit data o zakázkách v otevřeném formátu aneb opendata po česku. Již od roku 2012 mají zadavatelé povinnost publikovat informace o veřejných zakázkách na "Profilu zadavatele". Profil zadavatele je zjednodušeně internetová aplikace, která musí splňovat určitě náležitosti...

Hledá se studie 3

30.01.2018 08:52
Stále hledáme studii Evropské komise s názvem „“EVALUATION OF THE DESIGN AND FUNCTIONING OF THE CZECH NATIONAL ELECTRONIC TOOL (NEN) WITHIN THE CZECH E-PROCUREMENT ENVIRONMENT“. Ministerstvo pro místní rozvoj ji obdrželo 16. 6. 2017, tedy před více jak 7 měsíci. Od té doby leží v trezoru...

NEnovinky - leden 2017

30.01.2018 08:24
Co se děje s NEN za nové vlády? Jak dopadl rok 2017 v elektronizaci veřejných zakázek? Shrnuje novinky o NEN za poslední 3 měsíce v článku: NEN - jak dopadl rok 2017

Nesoutěžíme - objednáváme!

15.01.2018 12:00
  Aktualizace 15. 1. 2018, doplněny nejnovější objednávky/smlouvy.   Ministerstvo pro místní rozvoj má chronický problém s vypisováním veřejných zakázek souvisejících s NEN. Většina jich končí ostudou, tedy pokutou, případně zákazem plnění smlouvy. Zvolilo proto inovativní...

Vánoční nadílka 2017

05.12.2017 14:25
Dávno je překonán starosvětský pohled na dobu adventu jako na dobu duchovní. V dnešním světě jde o materiálno. Tohoto moderního trendu se drží i stát, včetně námi sledovaného Ministerstva pro místní rozvoj. Stává se již pravidlem, že každý týden vybírá z okruhu svých věrných a naděluje...

Rozklad odmítnut - 100M spláchnuto

05.12.2017 11:14
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný firmou Tender Systems s.r.o., který rozporoval  nepravomocné rozhodnutí  ÚOHS o tom, že zakázka s názvem „Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN“ byla zadána v souladu se zákonem. Tender Systems ve svém...

Stát jako rodina?

04.12.2017 10:52
Stát po svých občanech vyžaduje dodržování zákonů, sám se ale za přestupky netrestá. Jaký příklad nám tím dává?   Plný text najdete na:   https://www.nenen.cz/news/stat-jako-rodina/

Věstník veřejných zakázek

28.11.2017 09:38
V závětří za kontroverzním systémem NEN se již od roku 2011 skrývá koncese na provozování Věstníku veřejných zakázek. Koncesní řízení „Výběr provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách – Uveřejňovacího subsystému (ISVZUS)“ bylo vyhlášeno v dubnu 2011, nabídky se podávaly do...

NENovka - inovace v zakázkách

16.11.2017 10:43
Ministerstvo pro místní rozvoj zavádí nový zadávací postup, který zatím pracovně nazývá NENovka. Jedná se o inovativní přístup ke zjednodušování procesů zadávání veřejných zakázek. Vychází ze známého dynamického nákupního systému, s tím rozdílem, že nemá formální kvalifikaci (kdo bude soutěžit...

Zákaz rozvoje NEN potvrzen

15.11.2017 09:58
Odvolávám, co jsem odvolal a nařizuji, co jsem nařídil. ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy. Bezmála před dvěma...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

Kolik stojí NEN

27.06.2017 09:50
Analýzu nákladů na NEN najdete v článku: Kolik stojí NEN

Věř a víra tvá ti zakázky elektronizuje

20.06.2017 09:50
Současné vedení Ministerstva pro místní rozvoj se bezesporu zapsalo hluboko do dějin zadávání veřejných zakázek. Není to jen autorství nového zákona, ale především zahrnutí nového prvku do teorie veřejných zakázek a tím je víra. Víra a zvláště silná víra se stala nezbytnou výbavou každého, kdo...

Uživatelská přívětivost NEN

15.06.2017 13:47
Jak je to s uživatelskou přívětivostí a efektivitou práce s NEN? My, z iniciativy NeNEN máme jasno, MMR ústy svého náměstka Vlastimila Fidlera tvrdí, že NEN je "stejně kvalitní i komfortní jako konkurenční soukromé systémy". Jak vypadá nestranné posouzení? Ministerstvo zemědělství si nechalo na...

Proč chce MMR povinný NEN?

15.06.2017 09:47
Ještě v úterý ráno, před jednáním vlády, si představitelé MMR byli natolik jisti, „že to dopadne“, že už se ani nenamáhali vymýšlet příběhy o tom, jaké dobro nám NEN přinese. Pan náměstek MMR Vlastimil Fidler na úterní novinářské snídani konečně odhalil, proč MMR prosazuje povinné používání...

NEN - projednávání odloženo

14.06.2017 16:13
MMR neuspělo s návrhem na zavedení povinnosti používat NEN. Dnešní jednání vlády, na kterém se mělo řešit zavedení povinnosti používat NEN, skončilo neúspěchem Ministerstva pro místní rozvoj. Ani jedna z předkládaných variant zavedení povinnosti nebyla přijata a projednávání bylo odloženo o týden....

NEN - realita provozu

13.06.2017 12:01
Ministerstvo pro místní rozvoj se opakovaně chlubí výsledky elektronického nástroje NEN. Hovoří o zakázkách za 20-21 miliard Kč, 1200 dodavatelích a 448 zadavatelích (například zde, nebo zde) Podívejme se, jaká je realita: Ke dni 31.5.2017 mělo elektronický nástroj NEN zaregistrováno 198...

NEN a Evropská komise

13.06.2017 09:19
Ministerstvo pro místní rozvoj často argumentuje (zde, nebo zde), že zavedení NEN po nás požaduje Evropská komise/unie. Zeptali jsme se tedy přímo na „DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit G-4 Innovative and E-Procurement“, což je část Evropské komise, pod vedením Nikity...

NEN jde do vlády

12.06.2017 15:06
Ve středu 14. 6. 2017 bude vláda projednávat usnesení o zavedení povinnosti používat Národní elektronický nástroj.  Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá 2 varianty, ačkoliv ani u jedné nebylo schopno vypořádat všechny zásadní připomínky ostatních resortů. Dle našich informací bude MMR...

MMR předkládá usnesení

07.06.2017 14:05
Dlouhé čekání a nervozita je u konce, 14 dní před kolapsem veřejných zakázek míří na vládu materiál z dílny MMR. Pojďme se podívat co přináší.   Ministerstvo pro místní rozvoj setěsně před koncem elektronických tržišť, odhodlalo předložit vládě návrh usnesení, které by mělo určit, jak dále...

Střílí MMR slepými náboji?

05.06.2017 10:17
Minulý týden se objevilo několik tiskových zpráv o tom, jak se MMR nenechá znechutit iniciativami jako je NENEN a opravdu NEN dodělá. Navíc MMR slíbilo předložit vládě do konce minulého týdne 2 nové varianty povinností použití NEN. Je však otázkou, zdali MMR najde odvahu zahodit nevypořádané...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Novinky

Fungují profily zadavatelů?

09.02.2018 01:20
Jak skončila snaha zveřejnit data o zakázkách v otevřeném formátu aneb opendata po česku. Již od roku 2012 mají zadavatelé povinnost publikovat informace o veřejných zakázkách na "Profilu zadavatele". Profil zadavatele je zjednodušeně internetová aplikace, která musí splňovat určitě náležitosti...

Hledá se studie 3

30.01.2018 08:52
Stále hledáme studii Evropské komise s názvem „“EVALUATION OF THE DESIGN AND FUNCTIONING OF THE CZECH NATIONAL ELECTRONIC TOOL (NEN) WITHIN THE CZECH E-PROCUREMENT ENVIRONMENT“. Ministerstvo pro místní rozvoj ji obdrželo 16. 6. 2017, tedy před více jak 7 měsíci. Od té doby leží v trezoru...

NEnovinky - leden 2017

30.01.2018 08:24
Co se děje s NEN za nové vlády? Jak dopadl rok 2017 v elektronizaci veřejných zakázek? Shrnuje novinky o NEN za poslední 3 měsíce v článku: NEN - jak dopadl rok 2017

Nesoutěžíme - objednáváme!

15.01.2018 12:00
  Aktualizace 15. 1. 2018, doplněny nejnovější objednávky/smlouvy.   Ministerstvo pro místní rozvoj má chronický problém s vypisováním veřejných zakázek souvisejících s NEN. Většina jich končí ostudou, tedy pokutou, případně zákazem plnění smlouvy. Zvolilo proto inovativní...

Vánoční nadílka 2017

05.12.2017 14:25
Dávno je překonán starosvětský pohled na dobu adventu jako na dobu duchovní. V dnešním světě jde o materiálno. Tohoto moderního trendu se drží i stát, včetně námi sledovaného Ministerstva pro místní rozvoj. Stává se již pravidlem, že každý týden vybírá z okruhu svých věrných a naděluje...

Rozklad odmítnut - 100M spláchnuto

05.12.2017 11:14
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný firmou Tender Systems s.r.o., který rozporoval  nepravomocné rozhodnutí  ÚOHS o tom, že zakázka s názvem „Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN“ byla zadána v souladu se zákonem. Tender Systems ve svém...

Stát jako rodina?

04.12.2017 10:52
Stát po svých občanech vyžaduje dodržování zákonů, sám se ale za přestupky netrestá. Jaký příklad nám tím dává?   Plný text najdete na:   https://www.nenen.cz/news/stat-jako-rodina/

Věstník veřejných zakázek

28.11.2017 09:38
V závětří za kontroverzním systémem NEN se již od roku 2011 skrývá koncese na provozování Věstníku veřejných zakázek. Koncesní řízení „Výběr provozovatele informačního systému o veřejných zakázkách – Uveřejňovacího subsystému (ISVZUS)“ bylo vyhlášeno v dubnu 2011, nabídky se podávaly do...

NENovka - inovace v zakázkách

16.11.2017 10:43
Ministerstvo pro místní rozvoj zavádí nový zadávací postup, který zatím pracovně nazývá NENovka. Jedná se o inovativní přístup ke zjednodušování procesů zadávání veřejných zakázek. Vychází ze známého dynamického nákupního systému, s tím rozdílem, že nemá formální kvalifikaci (kdo bude soutěžit...

Zákaz rozvoje NEN potvrzen

15.11.2017 09:58
Odvolávám, co jsem odvolal a nařizuji, co jsem nařídil. ÚOHS s konečnou platností potvrdil nezákonnost veřejné zakázky „Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN“, potvrdil i pokutu a zákaz plnění smlouvy. Bezmála před dvěma...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Smysl projektu

Projekt NENEN byl založen s cílem dokumentovat průběh projektu Národního elektronického nástroje (NEN) a demonstrovat na něm proč by stát neměl podnikat.

Projekt podporují následující subjekty: