MMR – zápisky z jámy lvové

Proběhla schůzka na MMR se zástupci iniciativy NENEN – co jsme se dověděli i nedovědli.

V úterý 25. 4. 2017 se uskutečnila první oficiální schůzka mezi zástupci MMR a iniciativou NENEN. Doposud jsme neobdrželi zápis, a protože paměť slábne, pokusíme se rekapitulovat schůzku a nejzajímavější momenty z naší strany. Technicky tento den proběhla 2 po sobě jdoucí jednání: MMR x iniciativa NENEN a následně MMR a koncesionáři elektronických tržišť. Druhého jednání se účastnili jen Ing. Horký, Ing. Hrádek, Ing. Bogdanov a Mgr. Vondráček

Za NENEN se účastnil David Horký a Jan Hrádek, na straně MMR pak mimo jiné Ing. Pikešová, státní tajemnice, náměstek JUDr. Fidler, Ing. Bogdanov, ředitel odboru veřejného investování a další, dohromady 7-8 osob. Hojná účast ze strany MMR byla pro nás překvapením.

Ačkoliv to trvalo bezmála 3 roky, než se MMR uvolilo s námi hovořit, jsme vděčni, že se to vůbec stalo. Schůzka mnoho nového nepřinesla. Zástupci NENEN informovali o svých požadavcích – zdůraznili jsme, že chceme aby:

  • MMR se koncentrovalo na nastavování prostředí v oblasti elektronizace veřejných zakázek
  • MMR se neúčastní podnikání v oblasti elektronizace VZ, není jedním ze soutěžitelů
  • MMR utlumilo, nebo zastavilo projekt NEN

Ze strany MMR jsme moc informací nedostali, v podstatě jen to, že s našimi požadavky nesouhlasí a považují je za neřešitelné.

Několik zajímavých bodů z jednání:

  • Zástupci MMR prezentovali starou historku, že NEN vznikl, aby se stát ušetřil peníze vynakládané na provoz komerčních elektronických nástrojů. Komentář: To se určitě za 600 mil Kč a sérii podvodů v zakázkách vyplatilo.
  • MMR tvrdí, že NEN museli vyvinout, aby při zavedení povinné elektronizace zde byl nějaký nástroj. Komentář: Kdyby se více věnovali rozvoji prostředí, tak nástrojů mohlo být ještě více než jen původních 8 v době, kdy NEN vznikal.
  • Zajímavý byl moment, kdy jsme chtěli znát důvody zavedení povinného používání NEN. Na odpovědi se MMR nedokázalo shodnout. Objevila se myšlenka, že to dělá MMR proto, aby zdůvodnilo účelovost vynakládání peněz. Komentář: pěkný příklad circulus vitiosus – důkaz kruhem
  • Žádost o účast v pracovní skupině NEN sice nebyla zamítnuta, ale bylo zdůrazněno, že bude pečlivě zvážena.
  • Debata o tržištích se nevedla, byla odsunuta na kratší neformální diskusi po skončení schůzky. Domluvili jsme se na ní, že tržiště budeme už opravdu řešit v úterý 2.5.2017.
  • Překvapivě nám bylo opakovaně sděleno, že se nepočítá s NEN pro samosprávu, rozpor se strategií nám nebylo schopno MMR vysvětlit. Komentář: toto tvrzení je buď důsledkem neznalosti platné „Strategie“, nebo jen způsob jak utišit na chvíli odpůrce. Nicméně souhlasíme s MMR, že k zavedení této povinnosti by se musel změnit zákon.
  • Podle všeho se názor MMR na udělování vyjímek z povinnosti používat NEN opět změnil, neboť nyní se počítá, že rozhodovat by měla vláda. Komentář: …aneb jak co nejvíce zkomplikovat vyřizování vyjímek

Nekorigovaný zápis, který došel z MMR najdete zde: 20170509_MMR_zapis_iniciativa NENEN_revS.docx

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*