NEN a Evropská komise

Ministerstvo pro místní rozvoj často argumentuje (zde, nebo zde), že zavedení NEN po nás požaduje Evropská komise/unie. Zeptali jsme se tedy přímo na „DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Unit G-4 Innovative and E-Procurement“, což je část Evropské komise, pod vedením Nikity Stampy, která se zabývá mimo jiné elektronizací veřejných zakázek na evropské úrovni.

Ze zaslané odpovědi plyne, že informace MMR, tak jako i v jiných případech z poslední doby, se nezakládají na pravdě. Vybíráme z ní podstatné informace:

  • Direktiva 2014/24/EU požaduje, aby veškerá komunikace ohledně veřejných zakázek byla elektronická, ale neurčuje, jak toho mají státy dosáhnout.
  • O nejlepších formách elektronizace veřejných zakázek diskutovala expertní skupina zřízená Evropskou komisí. Závěrečná zpráva je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20844. Výsledek zkoumání nepřekvapí – tam, kde nepřevažuje státní řešení, systém funguje lépe.
  • V současné době se vede u Soudního dvoru Evropské unie spor, ve kterém je napadán státní holandský systém TenderNed z pozice nezákonné podpory. Ačkoliv se nejdná o povinný systém, je nabízen zdarma a tím narušuje tržní prostředí v Holandsku. Verdikt zatím nebyl vynesen, bezpochyby však bude mít významný dopad na podobné projekty po celé Evropě.

Závěr je tedy jasný, NEN je vymyšlený a chtěný pouze Ministerstvem pro místní rozvoj. Jeho prosazování formou povinnosti je jen způsob, jak donutit uživatele tento neživotaschoný systém používat. Uživatelé pak mají ospravedlnit extrémní finanční náklady, které MMR utrácí v netransparentních zakázkách (viz nálezy ÚOHS). Smysl NEN není v poskytování služeb zadavatelům, jeho smysl je v generování nekonečné řady soutěží na IT zakázky.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*