NEN opět v rozporu se zákonem

Zakázky uveřejňované na Národním elektronickém nástroji nejsou uveřejněny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, neboť NEN neplní požadavky tohoto zákona.

Ministerstvo zahraničních věcí uveřejnilo na Národním elektronickém nástroji  veřejnou  zakázku s názvem „Poskytování servisní služby zálohovacích zařízení IBM a serverů ATX“.

Způsob uveřejnění informací na elektronickém nástroji NEN však bezpochyby nesplňoval požadavky zákona a prováděcích vyhlášek, specificky vyhlášku č. 260/2016 Sb. a č. 168/2016 Sb. Podali jsme proto námitku proti zadávacím podmínkám. Zadavatel nám vyhověl a předmětnou zakázku na NEN zrušil, protože nebyl schopen doložit, že uveřejnění je v souladu se zákonem.

Z rozhodnutí zadavatele citujeme:

Vzhledem ke skutečnosti, že MZV ČR není správcem ani poskytovatelem Národního elektronického nástroje, nýbrž výlučně jeho uživatelem, není v jeho kompetenci vyjádřit se k relevantnosti podaných námitek. Jelikož se však podáním námitky jednoznačně vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv, rozhodl zadavatel dne 19. 1. 2017 dotčené zadávací řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. D) zákona zrušit.

Jedná se již o druhou zakázku (první byla zakázka NKU), kdy zadavatel vyhodnotil, že Národní elektronický nástroj nepracuje v souladu se zákonem a raději zadávací řízení zrušil. Vznikají tím vážné pochybnosti, nakolik je Národní elektronický nástroj, pořízený za více jak půl miliardy Ministerstvem pro místní rozvoj, způsobilý pro práci s veřejnými zakázkami, když se dají jednoduše ukázat jeho zásadní nedostatky a rozpor se zákonem.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*