NEN vznikl v rozporu se zákonem

Minulý týden Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil rozkladové řízení na první podnět, který jsme podali již v roce 2014 a který se zabýval vznikem Národního elektronického nástroje.

ÚOHS vydal rozhodnutí, které potvrzuje prvostupňové rozhodnutí a rozklad podaný MMR se zamítá. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 1. 2017 a MMR bude muset zaplatit pokutu 550 000 Kč.

Toto rozhodnutí je klíčové v tom, že potvrzuje, že Národní elektronický nástroj vznikl v rozporu se zákonem. Je zřejmé, že MMR bude muset modifikovat své plány na využití NEN, neboť není možné, aby pro centrální správu veřejných zakázek MMR používalo NEN, který sám vznikl v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.  Připomínáme dále, že ÚOHS řeší i zakázku na dodělání NENu, kde prvostupňově zastavil plnění smlouvy a udělil pokutu 500 000 Kč.

Zjednodušeně lze říci, že ÚOHS potrestal MMR za uzavírání dodatků ke smlouvě o zhotovení NENu, „čímž umožnil (MMR) podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo“. Toto vedlo k situaci že: „tato změna by za použití v původním zadávacím řízení mohla umožnit účast i jiných dodavatelů, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit vývěr nejvhodnější nabídky“.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*