Audit Evropské komise

02.05.2016 09:41

Závěrečnou zprávu auditu Evropské komise najdete zde: Rozvoj Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek. MMR musí vrátit 41,7 mil Kč především kvůli porušování zákona o veřejných zakázkách.