Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

30.09.2016 08:21

Elektronizace veřejných zakázek stojí na několika základních pilířích. V prvé řadě jde o nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V něm se však příliš o elektronizaci nedočteme. Z pohledu elektronizace je nejdůležitější §211, který vyžaduje elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Tato povinnost plyne z transpozice evropských směrnic a byla jedním z důvodů přípravy nového zákona.

Zavádění povinností je však rozloženo do 2 etap:

  1. Centrální státní správa, Česká národní banka a centrální zadavatelé mají tuto povinnost od 18. 4. 2017
  2. Ostatní zadavatelé mají povinnost elektronické komunikace odloženu na 18.10.2018

Dalším významným dokumentem je v lednu schválená strategie elektronizace zadávání VZ 2016 -2020, tento dokument se však z velké části zabývá problémy a přínosy Národního elektronického nástroje, což je pro většinu zadavatelů nepodstatné. V září 2016, po více jak roce fungování NENu, počet zadavatelů, kteří jej používají stále nepřekročil 100.

 

Základní pilíře elektronizace veřejných zakázek

 

Elektronizace veřejných zakázek se skládá z několika částí, které jsou vzájemně provázané. V následujícím textu se pokusíme okomentovat jejich aktuální stav k 1. 10. 2017, tedy k datu účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Situace není jednoduchá, protože vyhláška upravující certifikaci elektronických nástrojů (č. 260/2016 Sb.) vyšla až 8. 8. 2016, což dává méně než 2 měsíce času na přípravu nástrojů na soulad s novou legislativou. Výsledkem pozdního publikování vyhlášky je i to, že k 1. 10. 2016 nemáme oficiálně akreditovanou instituci, která by byla schopna dle zákona certifikovat elektronické nástroje. Vinu za tento stav nese bezpochyby Ministerstvo pro místní rozvoj, které několik měsíců váhalo s vydáním vyhlášky.

Věstník veřejných zakázek

 

Věstník veřejných zakázek (VVZ – www.vestnikverejnychzakazek.cz) je centrální aplikace, kde veřejní zadavatelé publikují informace o veřejných zakázkách v režimu zákona. Zajišťovat provoz této aplikace se Česká republika rovněž zavázala vůči orgánům Evropské unie s cílem sdílet informace o zakázkách na úrovni Evropské unie.

Věstník veřejných zakázek je na základě koncese provozován firmou NESS Czech s.r.o. Koncesní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to 5 let a končila 31. 8. 2016. Na základě opce byla platnost koncesní smlouvy prodloužena. Stávající koncesionář je nucen k celkem rozsáhlým úpravám aplikace, které se mu pravděpodobně finančně nevrátí, vzhledem ke krátkému prodloužení stávající koncesní smlouvy. Výsledkem je, že asi bude na začátku října fungovat webové rozhraní, ale datové rozhraní (nutné pro elektronické nástroje k automatické výměně dat) je slíbeno až koncem roku 2016. Zdali bude opravdu zpřístupněno je otázka, neboť s koncem roku se nepříjemně přiblíží i konec prodloužené koncesní smlouvy.

Jaká bude budoucnost VVZ? Dokument „Strategie elektronizace zadávání VZ 2016-2020“ schválený v lednu 2016 hovoří o samostatné aplikaci, tedy nepředpokládá integraci VVZ do Národního elektronického nástroje. Aby mohl VVZ fungovat v roce 2017, musí se vysoutěžit nový koncesionář. Z minulosti víme, že od vyhlášení soutěže ke spuštění nového VVZ uplyne minimálně 12 měsíců. To znamená, že i kdyby soutěž na nového provozovatele VVZ byla vyhlášena nyní, nedá se předpokládat, že nový věstník veřejných zakázek bude fungovat před koncem roku 2017.

Informační systém veřejných zakázek

 

Informační systém veřejných (ISVZ - www.isvz.cz) je aplikace zhotovená a provozovaná šumperskou firmou  ASD Software, s.r.o. pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to v podstatě databázová aplikace, která (mimo jiné) sbírá data o veřejných zakázkách z profilů a vytváří nad nimi různé statistické výstupy. Úprava týkající se uvedení této aplikace do souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byla objednána již na jaře 2016, takže nečekáme vetší komplikace v souvislosti s novým zákonem.

 

Elektronická tržiště

 

Na nový zákon se budou přizpůsobovat 2 z původních 5 koncesovaných elektronických tržišť. Říjnového termínu se dožila jen tržitě Gemin a TENDERMARKET.  Funkční vlastnosti tržiště upravuje koncesní smlouva, jejíž přílohou je závazná technická specifikace. Jednání o rozsahu úprav a jejich specifikaci se vedou od ledna 2016. Již nyní je jasné, že dodatek koncesní smlouvy nebude uzavřen do konce září 2016, což znamená, že na úpravách se bude převážně pracovat až v říjnu. Je to nepříjemná zpráva pro uživatele tržišť, ale tato situace je z velké části způsobena dlouhými procesy na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Další problém na obzoru, je blížící se konec koncesních smluv na provoz tržišť. Smlouvy končí 30. 6. 2017 a MMR opakovaně deklarovalo, že by si přálo, aby roli elektronických tržišť zastal národní elektronický nástroj. Tato myšlenka však naráží na několik problémů:

  1. Elektronická tržiště jsou součástí dotovaného projektu NIPEZ, který musí plnit pravidla udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že se začátek projektu NIPEZ posouval o 2 roku kvůli opožděnému NENu, je potřeba udržitelnost prokazovat v letech 2014-2019. Jak bude MMR prokazovat udržitelnost projektu elektronických tržišť pomocí NENu, když v zadávací dokumentaci na NEN o tom není ani zmínka, není jasné.
  2. Pokud by MMR chtělo přidat funkcionalitu elektronických tržišť do NENu, bude potřeba na tuto úpravu vypsat otevřené řízení. Přímá objednávka asi nepřipadá v úvahu, vzhledem k tomu, že NEN je vlastněn přímo MMR. Poslední soutěž na tržiště od vypsání ke spuštění trvala 18 měsíců, což znamená, že MMR má již nyní bezmála roční skluz.

Se stávajícími koncesionáři nemá MMR vyřešenu exit strategii, přičemž vybrané dokumenty zveřejněné ve stávajících tržištích musí být na profilu zveřejněny dalších 5 let a archivovány až 10 let. MMR nemá vyřešeno kdo a jak bude po skončení koncesní smlouvy tyto profily udržovat.

 

Elektronické nástroje (privátní poskytovatelé)

 

Všichni významní poskytovatelé elektronických nástrojů se snaží o včasné dokončení certifikačního procesu, tak aby zadavatelé mohli pracovat od 1. 10. 2016 na nově certifikovaných nástrojích. Je zřejmé, že ne všichni poskytovatelé plánují pokračovat s elektronickými nástroji a dá se očekávat, že zvláště menší poskytovatelé budou zvažovat, zdali podstoupí náročné úpravy software a vynaloží prostředky na obnovení certifikace.

Vzhledem k pozdnímu vydání vyhlášky o Certifikaci nástrojů (č. 260/2016 Sb.) však formální požadavky zákona bude možné naplnit až po akreditaci certifikačního orgánu, což se očekává v průběhu října 2016.

 

Národní elektronický nástroj

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v lednu 2016 soutěž na přizpůsobení nástroje NEN na požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zakázku následně za 50 mil Kč přidělilo firmě DEZADATA Group, zakázku subdodavatelsky realizuje firma DEZADATA z holdingu Tesco SW. Zakázka byla napadena u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na zákaz plnění smlouvy, ale pravomocné rozhodnutí zatím (ke konci září) nepadlo. Na první týden října 2016 má MMR naplánovanou týdenní odstávku NENu, kdy by měla proběhnout aktualizace na novou verzi. Zatím nejsou informace o tom, že by MMR zvládlo vyřešit certifikaci nástroje, což povede k paradoxní situaci, kdy uživatelé, kteří NEN používají, nebudou moci prokázat shodu se zákonem při elektronickém zadávání veřejných zakázek. Smlouva uzavřená s dodavatelem řešení DEZADATA Group předpokládá dokončení díla do ledna 2017, což indikuje, že v říjnovém termínu bude nasazena pravděpodobně nějaká testovací verze.

 

Bude NEN povinný?

 

MMR opakovaně hovoří o svých vizích, ve kterých je Národní elektronický nástroj povinný pro všechny zadavatele. Je potřeba upozornit, že jsme od této vize ještě velmi vzdáleni a jediný dokument kde se tento plán zmiňuje je v lednu 2016 vládou přijatá strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020. K tomu aby se stal nějaký nástroj povinný je potřeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek. Jsme toho názoru, že po problémech (soutěže v rozporu se zákonem o VZ, výtky NKÚ, šetření auditního orgánu EU, policejní šetření), se kterými se NEN potýká, nebude příliš velká politická vůle na vznik dalšího monopolu firmy TescoSW. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo omezit své marketingové aktivity kolem NENu a více se věnovat koncepci elektronizace a specifikaci pravidel pro fungování elektronických nástrojů. MMR si patrně neuvědomuje, že k tomu, aby úspěšně implementovalo NEN u zadavatelů, potřebuje řadu specializovaných odborníků, kteří budou mít individuální přístup k potřebám každého zadavatele jako je např. integrace se spisovými službami, ekonomickými systémy atd.. Tím se ale MMR staví do pozice softwarové či konzultantské firmy místo toho, aby bylo gestorem zadávání veřejných zakázek v ČR. To, že nezvládá zároveň obchodní aktivity kolem NENu a správu prostředí pro elektronické nástroje dokládají nejen časové problémy spojené s vyhláškou o certifikaci nástrojů, ale například i neřešený problém s elektronickými tržišti, nejasná koncepce věstníku veřejných zakázek, neschopnost certifikovat NEN, nejasná situace více jak 15 000 zadavatelů, kteří mají zakázky u komerčních poskytovatelů nástrojů.

 

David Horký

předseda eBA

Diskusní téma: Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

Datum: 23.02.2018

Vložil: MasterLef

Titulek: Ремонт квартир в Балашихе +7 (965) 127-60-35

<b>Ремонт квартир в Балашихе +7 (965) 127-60-35</b>

Ремонт квартир от косметического до капитального. Ремонт новостроек. Ремонт частных домов, коттеджей и дачных домиков.
Сантехника, электромонтаж, штукатурно-малярные работы, утепление, шумо- и гидроизоляция квартиры. Наш телефон +7 (965) 127-60-35.
Установка входных и межкомнатных дверей, установка пластиковых окон. Потолки натяжные, окрашенные, гипсокартон любой сложности.
Ремонт, сборка и изготовление мебели. Составление сметы, договора. Фиксированная цена,которая не увеличивается в ходе ремонта.
Помощь в закупке стройматериала. Местные мастера, без посредников и накруток. Гарантия на выполненные работы. Умеренные цены.

<b>Звоните! +7 (965) 127-60-35</b>


Строгание стены сруба (одна сторона) - 300 за кв.м
Строгание стены брусовой с фаской (одна сторона) - 300 за кв.м
Шлифовка (сруб) - 500 за кв.м
Шлифовка (брус) - 400 за кв.пог.мдготовка к конопатке - 10 за пог.м
Конопатка паклей (сруб) - 80 за пог.м
Конопатка паклей 2-го этажа и фронтонов - 90 за пог.м
Конопатка паклей под отделку - 70 за пог.м
Пропитка шва конопатки защитным слоем - 20 за пог.м
Покраска (отбеливание, антисептирование и лак) - 80 за пог.м
Двойная лакировка пола - 220 за кв.пог.мдготовка стен к обшивке (сруб) - 120 за кв.м
Обшивка стен вагонкой - 400 за кв.м
Обшивка стен блокхаусом - 450 за кв.м
Устройство перегородок - 400 за кв.м
Обшивка брусовых стен - 400 за кв.пог.мдшивка вагонкой потолка - 400 за кв.м
Обшивка мансарды - 400 за кв.м
Выравнивание половых и потолочных балок - 250 за пог.м
Настил чернового пола - 120 за пог.м
Утепление пола и потолка - 50 за кв.м
Утепление мансарды 2-го этажа - 120 за кв.м
Настил чистового пола - 300 за кв.м
Оборудование чернового потолка - 150 за кв.м
Выравнивание торцов угла сруба - 2500 за шт.
Установка дверной коробки с выпиливанием - 5000 за шт.
Установка дверного косяка - 4500 за шт.
Установка оконной коробки с выпиливаниепог.моема - 4000 за шт.
Установка оконного косяка - 3000 за шт.
Установка обноски и наличников - 380 за пог.м
Установка дверей в перегородки - 900 за шт.
Установка стеклопакета (от сложности и размера) - цена договорная
Установка дверного полотна и врезка замка - 2500 за шт.
Оборудование каркаса стен и террас - 450 за кв.м
Изготовление лестниц - от 35000 за шт.
Установка плинтусов - 70 за пог.м
Установка банной печи - от 20000 за шт.
Обшивка сайдингом - 400 за кв.м
Установка крыльца - цена договорная
Монтаж стропильной системы - 350 за кв.м
Устройство обрешетки под металлочерепицу - 300 за кв.м
Обшивка вагонкой фронтонов, подлетов и карнизов (с лесами) - 550 за пог.м
Укладка металлочерепицы - 450 за кв.м
Укладка гофрлиста - 400 за кв.м
Укладка ондулина - 300 за кв.м
Кровля рубероидом - 100 за кв.м
Установка водостоков - 800 за пог.м
Установка безымянных бревен - 800 за пог.м
Установка сантехники, электрики - цена договорная
Отделка фундамента декоративныпог.мастиком (под кирпич, под камень) - 600 за пог.м
Установка ложного карниза - 500 за пог.м

Косметический ремонт фасада от 150 р/кв.м
Ремонт оштукатуренного фасада от 300 р/кв.м
Устройство вентилируемого фасада от 450 р/кв.м
Устройство мокрого фасада от 400 р/кв.м

Демонтаж обоев (за слой) - от 50 р/кв.м
Поклейка бумажных, виниловых обоев - от 200 р/кв.м
Поклейка обоев на флизелиновой основе - от 220 р/кв.м
Поклейка обоев в два уровня - от 270 р/кв.м
Поклейка бордюра - 100 р/пог.м
Поклейка стеклообоев - от 200 р/кв.м
Монтаж плинтуса потолочного - от 120 р/пог.м
Штукатурка - от 250 р/кв.м
Штукатурка по сетке, маякам - от 450 р/кв.м
Шпатлевка стен (один слой) - от 150 р/кв.м
Ошкуривание стен - от 60 р/кв.м
Грунтовка (один слой) - 70 р/кв.м
Покраска (один слой) - от 100 р/кв.м
Оклейка панелями - от 250 р/кв.м
Штукатурка рустов - 150 р/пог.м
Нанесение декоративной штукатурки - от 500 р/кв.м
Обшивка вагонкой - 550 р/кв.м
Обшивка вагонкой на готовую обрешетку - от 350 р/кв.м
Размывка, зачистка потолка - 100 р/кв.м
Сухая стяжка пола - от 450 р/кв.м
Стажка пола по маякам - от 500 р/кв.м
Гидроизоляция пола - от 150 р/кв.м
Подсыпка керамзитом - от 100 р/кв.м
Демонтаж кафельной плитки - 150 р/кв.м
Облицовка кафельной плиткой пол, стены - от 700 р/кв.м
Облицовка мозаикой - от 1200 р/кв.м
Облицовка керамогранитом - от 900 р/кв.м
Установка бордюра плиточного - 200 р/пог.м
Запил торцов на наружный угол - 600 р/пог.м
Сверление отверстий под трубы в кафеле - от 200 р/шт
Монтаж углового профиля и окончаний - 200 р/пог.м
Затирка швов - 100 р/кв.м

<b>На все остальные неперечисленные работы - договорная цена, звоните: +7 (965) 127-60-35</b>

Datum: 14.02.2018

Vložil: BeverlyTub

Titulek: Многоканальные SIP GSM номера с круглосуточной поддержкой оформляйте в предприятии "Мегатрон Трейд"

Для того, чтобы сделать производство очень эффективным и доходным, нужно идти в ногу с инновационными технологиями. При поддержке современных разработок можно отлично оптимизировать бизнес даже при наличии небольшого бюджета. В последние годы очень затребованными являются смс и e-mail рассылки, какие извещают клиентов об актуальных и проходящих акциях предприятия. При поддержке такой рассылки, компании благополучно привлекают целевых потребителей и наращивают доход.

Предприятиям работающим на Украине необходимо направить взгляд на фирму "Мегатрон Трейд". Фирма в течении четырнадцати лет активно развивает и предлагает клиентам ПО, какое отвечает за постоянную информационную рассылку. Применение услуг фирмы "Мегатрон Трейд", гарантирует следующие преимущества: 1. Бесперебойную и оперативную рассылку; 2. Защиту от вредоносных атак; 3. Автоматический мониторинг каналов; 4. Конфиденциальность и защиту данных; 5. Оперативную поддержку клиентов. Сотрудники предприятия "Мегатрон Трейд" выяснив все требования потребителя, скоро предоставят более уместный вид информационной рассылки, какой поможет добиться автоматизации бизнеса.

Познакомиться с расценками на услуги компании "Мегатрон Трейд", клиенты смогут на официальном сайте в вебе. Здесь просто можно оформить SMS-РЕКЛАМУ МЕГАФОН и не только. Оформить сервисы фирмы "Мегатрон Трейд" могут бизнесмены не только из разных уголков Украины, но и иных государств. Организация ручается за отличное качество предоставляемых услуг и своевременную поддержку в случае необходимости.

Оформляйте mms рассылку и прочее у специалистов "Мегатрон Трейд". Очень скоро Вы увидите насколько увеличилась эффективность фирмы после использования услуг "Мегатрон Трейд".

Datum: 14.02.2018

Vložil: AngelonuM

Titulek: Losing avoirdupois is no sky-rocket tumble to b take keep

Some means fizzle opab.wahl.amsterdam/handliche-artikel/diaet-stillstand-ueberwinden-91343.html creams are formulated to succour burden loss. But content do to micfei.bester.amsterdam/hulp-van-de-dokter/meer-energie-krijgen-door-voeding-02522.html that the subside detriment achieved nigh using such creams is contrariwise temporary. The albatross comes pococuranteism as in the undecided as you fitting out gretar.kremmen.amsterdam/instructies/jeuk-muggenbeet-27275.html using these creams.

Datum: 11.02.2018

Vložil: Viptelefoniayou

Titulek: Звонки с любого номера с подменой голоса!

Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777

Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру.
Наши плюсы:
1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день
2) Подмена голоса 6 режимов
3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего.
4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены.
5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим.
6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга
7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту
8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100)
На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение.
На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее.

Цены: Настройка, установка, подключение - 5000 руб
Сим карта - 3000 руб + доставка
Звонки 2-20 руб/мин
Пополнение счета - 5-10% от суммы, зависит от метода пополнения

Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума.

Контакты: Почта - vipsecurecall@gmail.com
Телеграм - @Vip_Security
Jabber - VipSecurity@xmpp.jp
Icq - 723882584
Время работы: 10:00-23:00 по МСК

Datum: 09.02.2018

Vložil: RamonWacle

Titulek: value reduction addendum that has helped countless women

In selection to paytys.bester.amsterdam/hulp-van-de-dokter/gluten-psoriasis-33828.html choosing any end-piece, it is utilitarian neomo.kremmen.amsterdam/handige-artikelen/beknelde-zenuw-rug-pijn-in-been-56176.html to respect what the epilogue can do after you. After all, not every authority nutty evaporate appendage operates the word-for-word and as a consequence, you should protected joined that is compatible with your needs and power disadvantage goals. In this monkey around, here are the greatest reasons recompense stabom.wahl.amsterdam/anweisungen/abnehmen-wenig-fett-64321.html choosing Source Choco.

Datum: 07.02.2018

Vložil: BrandonNow

Titulek: Организации ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ СТРОИМ ДОМ присвоены ИНН 0278125676, ОГРН 1060278105997, ОКПО 96218175.


Datum: 03.02.2018

Vložil: Binancenut

Titulek: Технический анализ валютной пары BTC/USDT и прогнозы на долгосрок

ТОРГОВЛЯ ПО VIP СИГНАЛАМ С CRYPTOSIGNALS
Скоро мы можем попасть в "рай" - Курс Биткоина должен упасть до 4500-5500 $ - идеальное время для его закупа в 2018 году и разумеется для покупки альткоинов, самым перспективным из которых может стать RIPPLE.
Ripple: дорасти до $100 в 2018 году — станет первым крипто-фиатом.
рипл (XRP) — криптовалюта, которая уже совсем скоро будет сетями VISA, MasterCard, а также центральных банков. По сути это крипто-фиат. Потому цена риппл может достигнуть совсем скоро 100 USD, так как волна должна быть подхвачена той же VISA в начале 2018 года. Транзакции проходят безопаснее и быстрее, чем в Bitcoin.
Для выброса Bitcoin (BTC) с лидирующей позиции альткоином Рипл осталось достичь отметки 6.8 USD, что и планируется крупными игроками в январе. Спекулятивные настроения превалируют на рынке криптовалют, но крупные фонды, банки и инвесторы дадут Ripple рост до 100$ уже совсем скоро.
Такой показатель казался бы недостижимым, если бы в прошлом году риппл не продемонстрировал рост на 35 000%.
Ripple откроет новые перспективы криптовалют, способствую их внедрению в массы, их популярности и анонимности транзакций.
В преддверии новостей по Ripple в Январе: есть рекомендации к покупке именно сейчас - курс XRP достиг минимума для входа на рынок крупных инвесторов.
Крупные игроки и трейдеры криптобирж начинают "закуп на низах" в ближайшее время, когда Курс битка упадет до 5000-7000 $.
Как начать торговать криптовалютой на бирже Binance

Datum: 02.02.2018

Vložil: DavidVic

Titulek: Консалтинговая компания ЛИДЕР

Уважаемые Дамы и Господа, Вы решили заказать консалтинговый проект и увеличить свои продажи. Вам выстроили отдел продаж. Ваши доходы существенно увеличились. Вы довольны.

Но вдруг поставщики или заказчики «тянут» Вас в суд и требуют огромных денег, или вообще не платят. Бухгалтер начисляет огромные суммы налогов. Почему-то резко растут накладные расходы (должность экономиста редко присутствует в малом бизнесе), рентабельность падает. Отдел продаж успешно заключает договора, а сервис, логистика, производство срывают сроки, да и качество оставляет желать лучшего.

Долго Ваша компания сохранить свое лидирующее положение?

Проблему перестроения бизнеса необходимо решать комплексно. Во всех направлениях.

А где найти такого специалиста? Их просто нет. Все специалисты в своих нишах.

Вот мы Вам и предлагаем весь спектр услуг по комплексной реорганизации работы компании. Мы предлагаем Вам принцип «одного окна». Обратившись к нам Вы найдете ответы на все интересующие Вас вопросы. И не отдельно на вопрос, а в симбиозе с Вашим предприятием уже интегрированное в Ваш бизнес.

Я тоже не гений. И не специалист во всех вышеперечисленных областях.

Но как администратор, вышедший из специалиста, как предприниматель я решал все вышеуказанные проблемы. Я создал не только структуру коммерческой организации. работающую во всех регионах ЮФО, но создал и юридическую и экономическую защиту компании, коллектив сотрудников, способный самостоятельно решать задачи в своем направлении, иными словами саморазвивающийся бизнес.

Вы хотите свой саморазвивающийся бизнес?

Консалтинговое агентство «Лидер» — группа высокопрофессиональных специалистов, работающих на одну определенную цель, поставленную Вами.

Добро пожаловать на наш сайт

Добро пожаловать на наш форум

Подписывайтесь на нашу группу ВконтактеКонсалтинговая компания "ЛИДЕР"

Datum: 30.01.2018

Vložil: MShinom

Titulek: Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно!

Мобильный, выездной шиномонтаж в Москве круглосуточно!
Мегафон: +7(495)908-97-71
Мтс: +7(915)448-25-25
Хранение шин.
1. Шиномонтажные работы.
2. Снятие секреток.
3. Переобувка шин.
4. Ремонт проколов и порезов.
Выездной шиномонтаж 24 часа в Москве и МО.
Звоните!

Datum: 25.01.2018

Vložil: kicereofe

Titulek: winchester serial numbers site 348 in tune multi instrument tuner unlock key geforce mx4000 128mb 3dfr4000p driver jobs

East Side Collection ZM232 14 75 Posh Fleece Leopard Jacket S-M Pnk. Fixed an issue that could cause crashes on launch for some users. flashcell cordless driver 4 6v

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek