Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

30.09.2016 08:21

Elektronizace veřejných zakázek stojí na několika základních pilířích. V prvé řadě jde o nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V něm se však příliš o elektronizaci nedočteme. Z pohledu elektronizace je nejdůležitější §211, který vyžaduje elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Tato povinnost plyne z transpozice evropských směrnic a byla jedním z důvodů přípravy nového zákona.

Zavádění povinností je však rozloženo do 2 etap:

  1. Centrální státní správa, Česká národní banka a centrální zadavatelé mají tuto povinnost od 18. 4. 2017
  2. Ostatní zadavatelé mají povinnost elektronické komunikace odloženu na 18.10.2018

Dalším významným dokumentem je v lednu schválená strategie elektronizace zadávání VZ 2016 -2020, tento dokument se však z velké části zabývá problémy a přínosy Národního elektronického nástroje, což je pro většinu zadavatelů nepodstatné. V září 2016, po více jak roce fungování NENu, počet zadavatelů, kteří jej používají stále nepřekročil 100.

 

Základní pilíře elektronizace veřejných zakázek

 

Elektronizace veřejných zakázek se skládá z několika částí, které jsou vzájemně provázané. V následujícím textu se pokusíme okomentovat jejich aktuální stav k 1. 10. 2017, tedy k datu účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Situace není jednoduchá, protože vyhláška upravující certifikaci elektronických nástrojů (č. 260/2016 Sb.) vyšla až 8. 8. 2016, což dává méně než 2 měsíce času na přípravu nástrojů na soulad s novou legislativou. Výsledkem pozdního publikování vyhlášky je i to, že k 1. 10. 2016 nemáme oficiálně akreditovanou instituci, která by byla schopna dle zákona certifikovat elektronické nástroje. Vinu za tento stav nese bezpochyby Ministerstvo pro místní rozvoj, které několik měsíců váhalo s vydáním vyhlášky.

Věstník veřejných zakázek

 

Věstník veřejných zakázek (VVZ – www.vestnikverejnychzakazek.cz) je centrální aplikace, kde veřejní zadavatelé publikují informace o veřejných zakázkách v režimu zákona. Zajišťovat provoz této aplikace se Česká republika rovněž zavázala vůči orgánům Evropské unie s cílem sdílet informace o zakázkách na úrovni Evropské unie.

Věstník veřejných zakázek je na základě koncese provozován firmou NESS Czech s.r.o. Koncesní smlouva byla uzavřena na dobu určitou a to 5 let a končila 31. 8. 2016. Na základě opce byla platnost koncesní smlouvy prodloužena. Stávající koncesionář je nucen k celkem rozsáhlým úpravám aplikace, které se mu pravděpodobně finančně nevrátí, vzhledem ke krátkému prodloužení stávající koncesní smlouvy. Výsledkem je, že asi bude na začátku října fungovat webové rozhraní, ale datové rozhraní (nutné pro elektronické nástroje k automatické výměně dat) je slíbeno až koncem roku 2016. Zdali bude opravdu zpřístupněno je otázka, neboť s koncem roku se nepříjemně přiblíží i konec prodloužené koncesní smlouvy.

Jaká bude budoucnost VVZ? Dokument „Strategie elektronizace zadávání VZ 2016-2020“ schválený v lednu 2016 hovoří o samostatné aplikaci, tedy nepředpokládá integraci VVZ do Národního elektronického nástroje. Aby mohl VVZ fungovat v roce 2017, musí se vysoutěžit nový koncesionář. Z minulosti víme, že od vyhlášení soutěže ke spuštění nového VVZ uplyne minimálně 12 měsíců. To znamená, že i kdyby soutěž na nového provozovatele VVZ byla vyhlášena nyní, nedá se předpokládat, že nový věstník veřejných zakázek bude fungovat před koncem roku 2017.

Informační systém veřejných zakázek

 

Informační systém veřejných (ISVZ - www.isvz.cz) je aplikace zhotovená a provozovaná šumperskou firmou  ASD Software, s.r.o. pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Je to v podstatě databázová aplikace, která (mimo jiné) sbírá data o veřejných zakázkách z profilů a vytváří nad nimi různé statistické výstupy. Úprava týkající se uvedení této aplikace do souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek byla objednána již na jaře 2016, takže nečekáme vetší komplikace v souvislosti s novým zákonem.

 

Elektronická tržiště

 

Na nový zákon se budou přizpůsobovat 2 z původních 5 koncesovaných elektronických tržišť. Říjnového termínu se dožila jen tržitě Gemin a TENDERMARKET.  Funkční vlastnosti tržiště upravuje koncesní smlouva, jejíž přílohou je závazná technická specifikace. Jednání o rozsahu úprav a jejich specifikaci se vedou od ledna 2016. Již nyní je jasné, že dodatek koncesní smlouvy nebude uzavřen do konce září 2016, což znamená, že na úpravách se bude převážně pracovat až v říjnu. Je to nepříjemná zpráva pro uživatele tržišť, ale tato situace je z velké části způsobena dlouhými procesy na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Další problém na obzoru, je blížící se konec koncesních smluv na provoz tržišť. Smlouvy končí 30. 6. 2017 a MMR opakovaně deklarovalo, že by si přálo, aby roli elektronických tržišť zastal národní elektronický nástroj. Tato myšlenka však naráží na několik problémů:

  1. Elektronická tržiště jsou součástí dotovaného projektu NIPEZ, který musí plnit pravidla udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že se začátek projektu NIPEZ posouval o 2 roku kvůli opožděnému NENu, je potřeba udržitelnost prokazovat v letech 2014-2019. Jak bude MMR prokazovat udržitelnost projektu elektronických tržišť pomocí NENu, když v zadávací dokumentaci na NEN o tom není ani zmínka, není jasné.
  2. Pokud by MMR chtělo přidat funkcionalitu elektronických tržišť do NENu, bude potřeba na tuto úpravu vypsat otevřené řízení. Přímá objednávka asi nepřipadá v úvahu, vzhledem k tomu, že NEN je vlastněn přímo MMR. Poslední soutěž na tržiště od vypsání ke spuštění trvala 18 měsíců, což znamená, že MMR má již nyní bezmála roční skluz.

Se stávajícími koncesionáři nemá MMR vyřešenu exit strategii, přičemž vybrané dokumenty zveřejněné ve stávajících tržištích musí být na profilu zveřejněny dalších 5 let a archivovány až 10 let. MMR nemá vyřešeno kdo a jak bude po skončení koncesní smlouvy tyto profily udržovat.

 

Elektronické nástroje (privátní poskytovatelé)

 

Všichni významní poskytovatelé elektronických nástrojů se snaží o včasné dokončení certifikačního procesu, tak aby zadavatelé mohli pracovat od 1. 10. 2016 na nově certifikovaných nástrojích. Je zřejmé, že ne všichni poskytovatelé plánují pokračovat s elektronickými nástroji a dá se očekávat, že zvláště menší poskytovatelé budou zvažovat, zdali podstoupí náročné úpravy software a vynaloží prostředky na obnovení certifikace.

Vzhledem k pozdnímu vydání vyhlášky o Certifikaci nástrojů (č. 260/2016 Sb.) však formální požadavky zákona bude možné naplnit až po akreditaci certifikačního orgánu, což se očekává v průběhu října 2016.

 

Národní elektronický nástroj

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v lednu 2016 soutěž na přizpůsobení nástroje NEN na požadavky nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Zakázku následně za 50 mil Kč přidělilo firmě DEZADATA Group, zakázku subdodavatelsky realizuje firma DEZADATA z holdingu Tesco SW. Zakázka byla napadena u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na zákaz plnění smlouvy, ale pravomocné rozhodnutí zatím (ke konci září) nepadlo. Na první týden října 2016 má MMR naplánovanou týdenní odstávku NENu, kdy by měla proběhnout aktualizace na novou verzi. Zatím nejsou informace o tom, že by MMR zvládlo vyřešit certifikaci nástroje, což povede k paradoxní situaci, kdy uživatelé, kteří NEN používají, nebudou moci prokázat shodu se zákonem při elektronickém zadávání veřejných zakázek. Smlouva uzavřená s dodavatelem řešení DEZADATA Group předpokládá dokončení díla do ledna 2017, což indikuje, že v říjnovém termínu bude nasazena pravděpodobně nějaká testovací verze.

 

Bude NEN povinný?

 

MMR opakovaně hovoří o svých vizích, ve kterých je Národní elektronický nástroj povinný pro všechny zadavatele. Je potřeba upozornit, že jsme od této vize ještě velmi vzdáleni a jediný dokument kde se tento plán zmiňuje je v lednu 2016 vládou přijatá strategie elektronizace veřejných zakázek 2016-2020. K tomu aby se stal nějaký nástroj povinný je potřeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek. Jsme toho názoru, že po problémech (soutěže v rozporu se zákonem o VZ, výtky NKÚ, šetření auditního orgánu EU, policejní šetření), se kterými se NEN potýká, nebude příliš velká politická vůle na vznik dalšího monopolu firmy TescoSW. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo omezit své marketingové aktivity kolem NENu a více se věnovat koncepci elektronizace a specifikaci pravidel pro fungování elektronických nástrojů. MMR si patrně neuvědomuje, že k tomu, aby úspěšně implementovalo NEN u zadavatelů, potřebuje řadu specializovaných odborníků, kteří budou mít individuální přístup k potřebám každého zadavatele jako je např. integrace se spisovými službami, ekonomickými systémy atd.. Tím se ale MMR staví do pozice softwarové či konzultantské firmy místo toho, aby bylo gestorem zadávání veřejných zakázek v ČR. To, že nezvládá zároveň obchodní aktivity kolem NENu a správu prostředí pro elektronické nástroje dokládají nejen časové problémy spojené s vyhláškou o certifikaci nástrojů, ale například i neřešený problém s elektronickými tržišti, nejasná koncepce věstníku veřejných zakázek, neschopnost certifikovat NEN, nejasná situace více jak 15 000 zadavatelů, kteří mají zakázky u komerčních poskytovatelů nástrojů.

 

David Horký

předseda eBA

Diskusní téma: Elektronizace veřejných zakázek ve světle nového zákona

Datum: 23.05.2018

Vložil: Alexma

Titulek: заказать раскрутку сайта

Приветствую Вас. Хочу предложить вам свою помощь в продвижении вашего сайта в сети. Также, посоветую вам бесплатно, как избавиться от кучи спама. Если желаете, отпишите пожалуйста мне на электронную почту proxrum***mail.ru письмо с темой "ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА НЕДОРОГО" (вместо *** впишите @). Всё покажу и расскажу. С Уважением!

Datum: 23.05.2018

Vložil: micht515

Titulek: odkomarzanie

Hello. And Bye.

Datum: 20.05.2018

Vložil: HelenRam

Titulek: Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil solve ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Datum: 19.05.2018

Vložil: EOSSefeAnnolla

Titulek: EOS - best 2018 ICO

Just two weeks before the end of ISO! It's time to buy and make your money work!
<a href=claim-eos.us>EOS.io</a>
Best 2018 cryptocurrency COME IN!
Exchange Ethereum on digital GOLD.

Datum: 18.05.2018

Vložil: WalterFuh

Titulek: The Definitive Solution for 3d Models and Outstanding Free 20 of Animated Animals 3D Models You Should Use for Game Development in 2019

<h1> Rumored News on 3d Models for Game Development Discovered </h1> <h2> What to Do About 3d Models for Game Development Before You Miss Your Chance </h2> <p> Really operate even publish the game on the world wide web. Video games have become ever most preferred with children and older individuals. They have inspired many visitors spend hours in front of their computers. Have got the ability to ignite all kinds of emotions in a player, counting on their themes. Contemporary video games are available in many varieties. </p>
<p>Start with a general idea about what you hope to achieve with your amount of game. Oftentimes games contain glitches that might small, like an incorrect texture, or big enough to prevent players from continuing past a specific point in the on the internet. Racing games are some of the the most popular types of video games. As quickly as it is crucial for you to design a requiring game so as to secure their interest, there's a necessity additionally to supply best possible VR experience. Attaining and employing the program is totally free but you'll need to to spend money on licences to publish your games for platforms choose the Nintendo Wii, Apple iPhone and Android. </p>
<p> Get in touch with the enterprise to see whether always be be eager to publish and distribute your hobby. Many games falter simply don't recognize that new content is critical, even with the event the content you already have is outstanding. Creating your own board game could really be a terrific long-term craft project for you and your loved ones and friends, especially over the spring and summertime. Gaming becomes a severe business for some and would like to look at learning more about turning into a video game expert. It is one of the best pastimes for many people. </p> <h2> A Secret Weapon for 3d Models for Game Development</h2> <p> May possibly possibly even publish the game on the world wide web. Video games have become ever most preferred with children and men and women. They have inspired many folks to spend hours in front of their computers. They have the ability to ignite all kinds of emotions in a player, depending upon their themes. Contemporary video games are included in many varieties. </p>
<p> Having a general idea of what you hope to achieve with your game. Oftentimes games contain glitches that could be small, like an inaccurate texture, or big enough to prevent players from continuing past a specific point in the game. Racing games are many of the the most popular kinds of video flash games. As soon as it is crucial that you design a requiring game with the intention to secure their interest, there's a need as well as supply the greatest possible VR experience. Attaining and employing the program is totally free but you'll need to fund licences to publish your games for platforms like the Nintendo Wii, Apple iPhone and Android. </p>
<p> Go in touch with the enterprise to see whether might be eager to publish and distribute your game. Many games falter simply don't recognize that new content is critical, even when the event the content you already have is outstanding. Creating individual board game could really be a terrific long-term craft project for you and your loved ones and friends, especially over the spring and summertime. Gaming becomes a severe business for some and besides to look at being familiar with turning into a video game title expert. It your of the best pastimes for many people. </p> <h2> 3d Models for Game Development at a Glance</h2> <p> Textures and simple props are a good starting point because you can also make a number of them quickly and as soon as they are finished, they simply work any kind of engine. Therefore, info can produce trends which might be utilized to ascertain might demand. It is workable to also download and utilize Blender 3d at no cost. </p> <h2> The Bizarre Secret of 3d Models for Game Development</h2> <p> Whether or not this has to do with game design in the modern world there are really three principal varieties of flow that you game can follow. If you're creative, then maybe you are able to envisage the idea of one's game already. You'll need a feeling of community to ease the volume of communication essential to successfully produce your games. Begin small by developing an internet app for use in mobile VR headsets, and then promote to full PC development the minute it is a experience and the understanding of mobile improvement. VR that models the true world poorly results in faulty training effects. Nevertheless, you might not to help provide way to fundamental Earth, and you may not have the resources to totally design every area. Significantly everybody in the world today is feeling the demand for a smartphone. </p>
<p>Determine the games your online business is going to develop. Developing a gaming company is related to starting any business, there's a lot of work involved, from hiring staff to obtaining licenses for developing an item. Social networking, blogging, mass media, and internet shopping, are only a number for the places that have seen vast improvements, motive of the developments in technology, where computers are participating. For some folks, technology and the most recent gadgets signify something very much more important than only buying products to boost their image and self-esteem. In case you are curious to look at how a 3D software works, may possibly download a totally free one called Blender or food processor. To Make a 3D Model you want some 3D modeling software There are various modeling computer software program and concerned them are extremely proper to create models for games. The possibility is supplied for free, but advertising prefer it, you all the time the option to donate to match more maturation of the program. </p> <h2>Facts, Fiction and 3d Models for Game Development </h2> <p> Unlike Sandbox, 3D RAD isn't built with game format templates, and you'll would be wise to design the RPG engine by yourself. Most kits have a set of instructions, but there's a possibility of whether to follow them in precise order or modify the order up to earn assembly more convenient. The developer kit consists of several models to have you began. You define the way your model will behave. Causal models are a particular way of demand forecasting that relies on data obtained in the present stage of financial manufacturing. Making 3D video game models isn't a really hard procedure and very quickly you are able to make some nice models on your games. The highest quality game engines allow that it is quick and simple to get pictures on the screen and animating. </p>

Datum: 12.05.2018

Vložil: StephenAspet

Titulek: Jarle Thorsen itel

Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen SiteTalk, Jarle Thorsen Unaico SiteTalk, Jarle Thorsen Unaico

Datum: 10.05.2018

Vložil: JollyRoger

Titulek: Hi! I love you!

Hi! ___123___Elektronizace verejnych zakazek ve svetle noveho zakona :: Ne-nen-alternativne-o-nen___123___

Datum: 09.05.2018

Vložil: Ronaldintof

Titulek: Storect

Hi

I am new to this forum.

Please excuse my humble question: does anyone know where to buy <b>Storect</b>?

Datum: 07.05.2018

Vložil: Bobbyemaiz

Titulek: Jarle Thorsen Truth

Jarle Thorsen Unaico SiteTalk, Jarle Thorsen SiteTalk Reviews, Jarle Thorsen Singapore, Jarle Thorsen Unaico, Jarle Thorsen SiteTalk

Datum: 06.05.2018

Vložil: Kevinbapig

Titulek: What You Have to Know About Aircraft 3d Models and Finest 5 of Animated Birds 3D Models To Download in 2018

3D designers are employed in some distinct industries. They are necessary in every field, make the most of exclusively important in the concept of Architecture. Such 3D models are the simplest method for spell out how building structure will appear from various angles and panoramas.

The perfected model appears so real. 3D models also help in searching for small errors in the item, so you could also utilize 3D modeling to check out the perfection of marketing. Solid models define the loudness on the object and are more realistic, although a lot more troublesome to design. The displayed model reveals the high quality and values of the provider along with an image of the last structure. Models made by MEP designers might cease spatially accurate enough through the early phases.
You define the way your model will react. Including a model leaves very little doubt about the facts for the last product. Nowadays 3D models are getting regarding the most effective tool employed for marketing any specific item or a firm or any kind of industry it might be a little more. Making 3D video game models isn't the most hard procedure and absent you may make some nice models for your games.

It's possible to create a 3D model by creating a polygonal model and then converting it in the sub-divisional model. A 3D model is utilized to provide a notion of the item in detail. In prototyping, 3D model is created a very simple 2D model. 3D Rendering model is the procedure that aids the user to establish a model picture, once it's completed.

If you would prefer to get really great at modeling you're going to begin to put in many hours of practice and it is possible to need to develop your talents as a performer. 3D modeling isn't only employed for new construction but also widely utilized to renovate or to remodel aged buildings. This is perfect technique to lessen possibility of any error in the design of the ideas. It is the creation of a virtual 3D object by using 3DS Max and CG. Many companies use it to market the products. 3D modeling or animation is applicable where it is crucial to convey your organization's professional image.

You should learn basic techniques first prior to jumping right to the expert practices. Many Consumers are thinking about learning different 3D modeling methods. Several modeling techniques utilized by 3D artists.
The demand for models stems from the incontrovertible fact computer screens are dull. The use of conventional modeling along with state-of-the-art technique distinguish JH May as a associated with the finest in a lot more claims. Using 3D modeling in graphic design is getting more commonplace and is employed in the diverse assortment of distinct fields.

The very first, 2D has existed forever on drafting tables across the main planet. 3D may be employed in Architectural, Mechanical or Structural relevant projects.
If you are a video game developer and you don’t want to waste hundreds of hours modeling then by yourself consider purchasing 3d models.

Of course, you will be hunting the economical market with first-rate quality because video games demand many 3d models in order to start level making, for that we advise you to buy from 3dcgstore marketplace.

You can also contact their support team and tell them the assets that you need, they will provide it in very fast with shocking price.

You can even ask for sounds, animation, rigging, and specification for example low poly and usable on game engines for unreal engine and so on, with an excellent price you will find amazingly detailed 3d models .

You can get the 3d models even for cheaper price cause if pay out with account funds you'll get 3% discount if you review or share the items you will get even more discounts discounts.

In 3dcgstore marketplace, loyal customers will receive VIP gifts that worth several hundred dollars for free.

If you liked a game character and want to use it in game development but you couldn’t find it anywhere nor design it by your self then you should check 3dcgstore marketplace, they have designers who spend most of their time designing top favorite game characters.

If you undoubtedly professional 3d designer and you make cash online then you'll definitely be looking for the highest commission marketplace, 3dcgstore considered the highest commission provider, over 80% return for every product you sell, also you will have private page and store within the site.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek