Exekuce na MMR

29.05.2017 09:20

Exekutorský úřad v Přerově zahájil v pátek 26.5.2017 exekuci na MMR k vymožení povinnosti spočívají v zákazu plnění ,,Smlouvy o zajištění analýzy, aktualizace technické specifikace NEN a implementaci zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN “ uzavřené dne 4.5.2016 s vybraným uchazečem - DEZADATA GROUP s.r.o. , IČ: 26812428, se sídlem Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha 4 , na veřejnou zakázku ,, Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN"