Fundamentální problémy NEN

14.11.2016 14:31

Projekt Národního elektronického nástroje (NEN) má v sobě zabudován několik zásadních problémů, kvůli kterým nemůže dlouhodobě fungovat. Na této skutečnosti nic nezmění ani realitu-popírající koncepce elektronizace, ani smělé plány MMR na centralizaci zadávacích řízení. Jediné, k čemu tyto aktivity povedou je vytvoření ještě nepřehlednějšího prostředí a likvidaci jakékoliv právní jistoty zadavatelů, že zadávají správně. Rozbor těchto problémů najdete v článku: Proč nemůže NEN fungovat?