Garant veřejného investování

19.10.2017 16:39

Jak zadává garant zákona o veřejných zakázkách - rekapitulace zadávání za této vlády

Blížící se volby jsou vhodnou příležitostí rekapitulovat aktivity současné vlády. Protože se zabýváme elektronizací veřejných zakázek, podívali jsme se, jak zadávalo zakázky Ministerstvo pro místní rozvoj, garant zákona o veřejných zakázkách.

Tato vláda vládne od ledna 2014, proto jsme si udělali přehled zadávacích řízení za toto období pomocí isvz.cz

 

Druh zadávacího řízení Počet VZ Souhrnná smluvní cena
Jednací řízení bez uveřejnění 12                  33 867 350 Kč
Jednací řízení s uveřejněním 2                  41 027 400 Kč
Otevřené řízení 22                636 555 194 Kč
Zakázka malého rozsahu 206                  37 311 795 Kč
Zjednodušené podlimitní řízení 14                  24 046 788 Kč
     
Celkem 256                772 808 527 Kč

 

Celkem tedy resort vypsal 256 zakázek v hodnotě 772 mil Kč. Z tohoto množství bylo 80% zakázek malého rozsahu, 8,6% bylo zadáno v otevřeném řízení. Nějaký druh jednacího řízení byl použit u 5% zakázek (14 případů).

Pokud se podíváme pouze na zakázky vypisované dle zákona (vynecháme ZMR), dostaneme následující statistiku:

 

Jednací řízení bez uveřejnění

12

24%

Jednací řízení s uveřejněním

2

4%

Otevřené řízení

22

44%

Zjednodušené podlimitní řízení

14

28%

 

To znamená, že jen 44% zakázek bylo vypsáno v transparentním způsobem pomocí otevřeném řízení.

 

Deset největších zakázek ministerstva (viz tabulka níže) je v hodnotě 673 mil Kč bez DPH (87% celkových výdajů). Kdo byl příjemcem těchto peněz? Známý tandem  Datasys & Tesco SW získal 561 mil. Kč (73%) a to ve statistice není zakázka na vznik NEN za 165 mil Kč, ani nepočítáme zakázku za 41mil. Kč pro DEZADATA GROUP, člena holdingu Tesco SW.

Zdali je toto způsob zadávání zakázek hodný následování, necháme na úsudku zadavatelů.

 

Pořízení HW platformy a Infrastruktury serverovny pro MS2014+

Zadavatel

66002222

MMR

274 594 056,00 Kč

 

Dodavatel

61249157

DATASYS s.r.o.

 

 

Subdodavatel

61498483

Oracle Czech s. r. o.

 

 

Subdodavatel

61498483

Oracle Czech s. r. o.

 

 

Subdodavatel

NEUVEDENO

TESCO SW a.s.

 

 

Subdodavatel

NEUVEDENO

TESCO SW a.s.

 

Výběr provozovatele Národního elektronického nástroje (NEN) na období 5 let

Zadavatel

66002222

MMR

188 851 303,00 Kč

 

Dodavatel

25892533

TESCO SW a.s.

 

HW a SW vybavení pro záložní pracoviště Aplikace MS2014+

Zadavatel

66002222

MMR

89 662 739,00 Kč

 

Dodavatel

61249157

DATASYS s.r.o.

 

Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN - jednací řízení s uveřejněním dle §22 odst. 2

Zadavatel

66002222

Ministerstvo pro místní rozvoj

41 027 400,00 Kč

 

Dodavatel

26812428

DEZADATA  GROUP  spol. s  r. o.

 

Zajištění služby Bezpečnostního dohledu pro MS2014+

Zadavatel

66002222

MMR

24 354 829,92 Kč

 

Dodavatel

64949681

T-Mobile Czech Republic a.s.

 

 

Subdodavatel

27921344

I3 Consultants s.r.o.

 

 

Subdodavatel

27921344

I3 Consultants s.r.o.

 

 

Subdodavatel

28349822

AXENTA a.s.

 

 

Subdodavatel

28349822

AXENTA a.s.

 

Adaptace nebytových prostor pro Akademii veřejných investic

Zadavatel

66002222

MMR

19 435 305,10 Kč

 

Dodavatel

18630197

KONSIT, a.s.

 

 

Subdodavatel

28077458

CZECHKLIMA s.r.o.

 

 

Subdodavatel

28077458

CZECHKLIMA s.r.o.

 

 

Subdodavatel

28928822

MPS – elektroinstalace, a.s.

 

 

Subdodavatel

28928822

MPS – elektroinstalace, a.s.

 

Statistické šetření sektoru stravování

Zadavatel

66002222

MMR

12 950 000,00 Kč

 

Dodavatel

47121793

Factum Invenio, s.r.o.

 

Zajištění dočasných služeb provozu NEN systémovým integrátorem

Zadavatel

66002222

MMR

7 878 347,00 Kč

 

Dodavatel

61249157

DATASYS s.r.o.

 

Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Zadavatel

66002222

MMR

7 577 615,83 Kč

 

Dodavatel

27369871

Neit Consulting s.r.o.

 

Zajistění vývoje informačního systému DIS MMR pro rok 2014

Zadavatel

66002222

MMR

6 992 900,00 Kč

 

Dodavatel

62363930

ASD Software, s.r.o.

 

Úpravy Informačního systému o veřejných zakázkách v roce 2016

Zadavatel

66002222

Ministerstvo pro místní rozvoj

6 961 500,00 Kč

 

Dodavatel

62363930

ASD Software, s.r.o.