Jak zadává MMR?

01.03.2017 13:19

Zaujala nás zpráva MMR o tom, jak klesá počet veřejných zakázek v režimu zadaných JŘBU – tedy přímé oslovení vybraného uchazeče. Tento trend je bezesporu pozitivní, nicméně jsme si řekli, že se podíváme, jak tento trend podporuje garant zákona o zadávání veřejných zakázek – Ministerstvo pro místní rozvoj.

Za pomoci ISVZ (informační systém veřejných zakázek) jsme si udělali  statistiku zadávání MMR  za rok 2016 a vyšlo nám několik zajímavých údajů:

  • MMR zadalo 14 zakázek v hodnotě cca 229 mil Kč
  • Ze 14 zakázek bylo 7 kusů v kritizovaném režimu JŘBU a jedna v režimu JŘSU – což je naše slavná zakázka, o které ÚOHS prohlásil, že se jedná o „flagrantní obcházení zákona, které dosahuje nejzávažnějšího stupně intenzity porušení zákona
  • V peněžním vyjádření je to ještě děsivější, neboť to znamená, že transparentním způsobem bylo zadáno méně než 14% finančních prostředků (30 mil z 229 mil Kč)

Závěr? Zdá se, že nemůžeme být k MMR příliš kritičtí ohledně problematiky veřejných zakázek, neboť nemá kde získat zkušenosti. Například i město Jindřichův Hradec má ve Věstníku více zakázek než MMR. A když už se MMR do zadávání pustí, přiděluje většinou zakázky napřímo.