Kluci na tom makaj

14.08.2017 07:44

Ze skříně registru smluv vypadl další kostlivec. Tentokrát ale pořádně tučný - za 605 000 Kč firma TAF Point s.r.o. bude dělat mimo jiné na „Zpracování detailní Technické specifikace pro Soubor centrálních služeb NIPEZ“. Kostlivec měl vypadnou již v březnu, ale tak jak je na MMR zvykem, nepodařilo se dodržet zákonné lhůty. V souladu s tradicí zakázek souvisejících s NEN se rovněž nepodařilo správně uveřejnit metadata smlouvy, tedy informace o zhotoviteli zakázky. U koho tedy MMR objednalo tajemné " TS SCS NIPEZ"? Jednatelem firmy je Ing. MIROSLAVA BAJANOVÁ PRŮCHOVÁ, manželka (bývalého) zaměstnance společnosti CS-Project Dušana Bajany (jehož firma sídlí na stejné adrese), který je jedním z autorů Národního elektronického nástroje. Není určitě bez zajímavosti, že i současný ředitel odboru investování MMR (tedy objednatel) pracoval ve firmě CS-project. Teorii o tom, že na NEN pracuje stále stejná parta, která ho v období 2009/2010 vytvořila, můžeme považovat za potvrzenou.