Přinese nám Ježíšek aktualizovaný NEN?

06.10.2016 16:09
Národní elektronický nástroj (NEN) bude plně v souladu s novým zákonem až 20. 12. 2016. Původně týdenní odstávka NENu se prodlouží de facto o několik měsíců. Na portále nen.nipez.cz je uvedeno, že “Plná funkčnost NEN dle ZZVZ bude uživatelům přístupná k 20. 12. 2016.” - celý text naleznete níže. Certifikaci NENu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a prováděcí vyhlášky č. 260/2016 Sb., …, je tak možno očekávat nejdříve v roce 2017. Gratulujeme.

 

 

Pro případ, že by se původní stránka na NENu ztratila, zachycujeme její podobu 5.10.2016 (11:23h):

 

 

Provozní informace
   

Provozní informace k nasazení nové verze NEN dle ZZVZ

30/09201615:48

Vážení uživatelé NEN,

 
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ (viz předchozí informace), bude k 7. 10. 2016 zajištěna plně elektronická podpora (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ) pro následující druhy zadávacích řízení:

 
• Otevřené řízení (procesně) 
• Zjednodušené podlimitní řízení (procesně) 
• Jednací řízení bez uveřejnění (procesně) 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže v režimu ZZVZ (procesně) 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže v režimu ZZVZ (procesně) 
• Zavedení DNS (procesně) 
• Zadávání VZ v DNS (procesně) 
• Přímé zadání (VZMR) (procesně) 
• Uzavřená výzva (VZMR) (procesně) 
• Otevřená výzva (VZMR) (procesně) 
• E-aukce malého rozsahu 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně) 
• Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo režim ZZVZ) (procesně).

 
Ostatní zadávací řízení bude možné v NEN administrovat evidenčním způsobem, jedná se o níže uvedená zadávací řízení:

 
• Jednací řízení s uveřejněním (evidenčně) 
• Jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) – dle § 61 odst. 3 ZZVZ (evidenčně) 
• Užší řízení (evidenčně) 
• Otevřená soutěž o návrh (evidenčně) 
• Užší soutěž o návrh (evidenčně) 
• Řízení se soutěžním dialogem (evidenčně) 
• Řízení o inovačním partnerství (evidenčně) 
• Předběžné tržní konzultace (evidenčně) 
• Průzkum trhu (evidenčně) 
• Koncesní řízení (evidenčně) 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně) 
• Systém kvalifikace (evidenčně) 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně) 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně) 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Plná funkčnost NEN dle ZZVZ bude uživatelům přístupná k 20. 12. 2016. V rámci plné funkčnosti NEN dle ZZVZ budou přístupny veškeré výše uvedené druhy zadávacích řízení procesně (tj. uživatel bude proveden celým zadávacím postupem dle ZZVZ), s výjimkou níže uvedených, které zůstanou nadále v evidenční rovině (nejnižší míra elektronizace, uživatel nebude proveden postupem dle ZZVZ, ale bude mu umožněno provádět vybrané úkony elektronicky, např. uveřejňování informací na profilu zadavatele):

 
• Koncesní řízení (evidenčně) 
• Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu (evidenčně) 
• Systém kvalifikace (evidenčně) 
• Otevřená výzva poddodavateli (evidenčně) 
• Uzavřená výzva poddodavateli (evidenčně) 
• Přímé zadání poddodavateli (evidenčně).

 
Dále budou k 7. 10. 2016 omezeny následující funkcionality NEN:

 
• odesílání formulářů do VVZ prostřednictvím NEN (nutno evidovat) 
• generování šablon dokumentů (k 7. 10. 2016 bude umožněno vygenerovat pouze zadávací dokumentaci).

 
K 20. 12. 2016 bude možno generovat veškeré dostupné šablony dokumentů prostřednictvím NEN.

 
Správce NEN  

Autor: Správce NEN