Zpráva o plnění strategie 2016

07.04.2017 14:07

Do meziresortu se dostala zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 za rok 2016. Nemohli jsme si ujít příležitost a podívali jsme se, jak se MMR uplynulý rok dařilo "elektronizovat". Příliš mnoho konkrétních výsledků jsme nenašli, ale pokusili jsme sumarizovat komentáře a chybějící části do tohoto dokumentu: Zpráva o plnění Strategie elektronizace VZ 2016