Panika kolem certifikací roste

Zdá se, že chybějící certifikace elektronických nástrojů začíná být konečně téma i pro Ministerstvo pro místní rozvoj a provozovatele Národního elektronického nástroje – firmu Tesco SW. V pondělí 10. 10. 2016 dostali na NENu registrovaní zadavatelé zprávu, kterou uvádíme na konci tohoto článku.

Naši čtenáři jsou již o problému informovaní, dovolíme si však několik komentářů:

  • Stav, kdy MMR dopustilo situaci, že neexistuje oficiální certifikační orgán, vnímáme jako velké pochybení úřadu.
  • Fakt, že MMR jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a autor vyhlášek sloužících k certifikaci el. nástrojů nejde příkladem a složitě vymýšlí zdůvodnění, jak vyložit zákon, že certifikace vlastně není potřeba, vnímáme přinejmenší jako úsměvné.
  • Souhlasíme s tvrzením provozovatele NENu, že neexistence certifikátu neznamená automaticky rozpor se zákonem, ale přemýšlíme, jak se tedy bude u NENu prokazovat soulad, což je to klíčové, co zadavatele bude zajímat.
  • Můžeme věřit tvrzení „NEN má připraveny všechny podklady…“, ale vzhledem k avizované funkčnosti NENu k 20. 12. 2016 se dá očekávat, že pokud bude certifikace zahájena, bude to až v roce 2017.

Fakt, že Národní elektronický nástroj nemá na začátku října certifikaci a patrně ji ještě nějakou dobu mít nebude (bez ohledu na to z jakých důvodů), znevěrohodňuje celý projekt jediného centrálního, státem řízeného nástroje. Až se příště úředníci na MMR nedohodnou, celá republika nebude zadávat? Jak může MMR uvažovat o povinnosti používat NEN, když obyčejná aktualizace si vyžádá týdenní odstávku? Jen díky diverzitě elektronických nástrojů bylo vypsáno první týden v říjnu více jak 1400 zakázek.

Sent: Monday, October 10, 2016 1:.. PM
To: ……………..
Subject: Upozornění na novou zprávu v NEN

Dobrý den,

v aplikaci NEN máte novou nepřečtenou zprávu.

Předmět: CERTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PO 1. ŘÍJNU 2016
Odesílatel: Provozovatel NEN
Zpráva:

Vážení uživatelé NEN,


v současné době jsou uveřejňovány zavádějící informace týkající se certifikace NEN dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Touto cestou si dovolujeme situaci vysvětlit:

Problém: NEN není certifikován dle vyhlášky 260/2016Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.


Reakce: V současné době není ustaven žádný certifikační orgán, který by byl akreditován Českým institutem pro akreditaci k tomu, aby mohl provádět posouzení a vystavovat certifikát shody pro elektronické nástroje, ve smyslu výše uvedené vyhlášky. Pokud provozovatelé/poskytovatelé elektronických nástrojů avizují, že jejich nástroj již byl certifikován a byl pro něj vystaven certifikát shody, jedná se o informaci, která se nezakládá na pravdě. Žádost o posouzení shody je možné zaslat příslušnému certifikačnímu orgánu až poté, co tento existuje.

NEN má připraveny všechny podklady pro to, aby o certifikaci nástroje z pohledu funkčnosti a prostředí požádal. Žádost bude zaslána oficiálnímu certifikačnímu orgánu.

V současné době tedy neexistuje žádný elektronický nástroj, který by byl certifikován. O certifikaci bude možné požádat až po oficiálním ustanovení certifikačního orgánu.


Ministerstvo pro místní rozvoj, jako gestor, vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody zároveň zdůrazňuje, že skutečnost, že daný elektronický nástroj nemá vydán certifikát shody, v žádném případě neznamená, že automaticky nesplňuje podmínky stanovené legislativou, a zadavatele jej nemohou využívat pro realizaci zadávacích řízení.


V této souvislosti naleznete více informací na webové stránce http://portal-vz.cz/cs/Aktuality/Certifikace-elektronickych-nastroju-po-1-rijnu-2016

Celou zprávu si můžete přečíst na adrese https://portalnen.nipez.cz/

Tento email je generován automaticky, neodpovídejte na něj prosím. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, napište nám je na https://portalnen.nipez.cz/servicedesk/, případně volejte Hotline: +420 841 888 841.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*