Parlament řeší NEN

Problémy Národního elektronického nástroje již narostly do takového rozměru, že se jimi začali zabývat poslanci.

Již 1. 12. 2016 se p. poslanec Valenta dotazoval formou interpelace, jak je možné, že MMR dostalo další pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ministryně Šlechtová mu 13.12.2016 odpověděla, že je vše v pořádku, NEN je plně funkční a zcela v souladu se zákonem. Odpověď je doplněna marketingovými informacemi o rostoucím zájmu zadavatelů a množství veřejných zakázek na NEN. Dále v odpovědi následuje pochvala MMR za vypsání otevřeného nadlimitního řízení. Zajímavé je, že ministryně Šlechtová v odpovědi na interpelaci tvrdí, že podala rozklad proti rozhodnutí ÚOHS v zákonné lhůtě (7.12.), ale ten stejný den píše předsedovi ÚOHS, že si je vědoma, že rozklad nepodali.

Garant zákona o veřejných zakázkách by snad měl vědět, že když nepodají rozklad včas, prvoinstanční rozhodnutí se stává pravomocným. Tvrzení z odpovědi ministryně Šlechtové „Rozhodnutí ÚOHS je tedy nepravomocné a MMR využilo svou zákonnou možnost bránit se proti uvedenému rozhodnutí, které považujeme za zcela nesprávné“ je tedy nepravdivé a uvádí sněmovnu v omyl.

Otázkou je také pravdivost tvrzení ministryně Šlechtové o tom, že NEN je plně funkční a v souladu se zákonem – víme, že významné změny v NENu, které ho dostali do souladu se zákonem byly nasazeny až 22.12.2016. Navíc ještě v lednu 2017 bylo nutné rušit zakázky vypsané na NEN, neboť byly vypsané na nástroji, který stále nebyl v souladu se zákonem. Certifikaci na soulad získal NEN až 13.2.2017

Druhá interpelace PhDr. Valenty se opět doptává na stav Národního elektronického nástroje a to v okamžiku, kdy se potvrdilo, že prvostupňové rozhodnutí ÚOHS je pravomocné.

Odpověď opět uklidňuje a vysvětluje, že zakázanou smlouvu neplní a pokutu MMR uhradilo. V závěru je připojena klasická inzerce ve formě čísla o hodnotě evidovaných zakázek.Ministerstvo v odpovědi nijak neřeší, kdo nasadil aktualizaci NEN 22.12.2016, když byla smlouva zastavena, kdo a proč a za co zaplatil 11 mil. Kč na zastavenou smlouvu, kdo udělal certifikaci NEN, případně kdo vyvíjí ještě v dubnu propojení na Věstník veřejných zakázek.

Je tedy zřejmé, že informace, které opakovaně poskytovalo MMR sněmovně jsou minimálně zavádějící, mnohdy však zcela nepravdivé. Nelze se proto divit, že PhDr. Valenta požádal o zařazení bodu o Národním elektronickém nástroji na nejbližší jednání Poslanecké sněmovny.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*