Vznik Národního elektronického nástroje

V této sekci mapujeme vznik národního elektronického nástroje. Sekce obsahuje všechny články, které jsme vytvořili v průběhu přípravy ostrého provozu, tedy před 1.8.2015. Informace v článcích jsou platné vždy k datu vytvoření článku - aktuální postřehy z provozu najdete v sekci Provoz.

Články

Stát jako rodina?

04.12.2017 10:51
  Na Pedagogické fakultě mě kdysi učili, že naše děti budou jednat tak, jak se chováme my sami, ne tak, jak jim nařídíme. Podobnou výchovu provádí u svých občanů i stát. Systémem práva poměrně přesně určuje, jakým způsobem má občan jednat, trestá pro společnost nevhodné chování. Nový občanský...

ÚOHS zpochybnil vlastní rozhodnutí

02.10.2017 14:32
ÚOHS se rozhodl popřít rozhodovací praxi loňského roku, když aplikoval  rozsudek  Nejvyššího správního soudu. Dokud platil zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pohlíželo se na podání k ÚOHS jako na platné, pouze když bylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem. ...

Déjà vu po česku: Národní elektronický nástroj (NEN) bude údajně již opravdu spuštěn, tentokrát v srpnu 2015.

01.07.2015 12:10
Informace o spuštění předraženého softwaru pro zadávání veřejných zakázek NEN už tu byly několikrát - datumy plánovaného spuštění bychom nespočetli na prstech jedné ruky. Technické problémy, prověřování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšším kontrolním úřadem, ale i Policií ČR - to je...

Národní elektronický nástroj - kam s ním?

21.03.2015 21:11
S laskavým svolením Jiřího Skuhrovce publikujeme text, který autor umístil na svém  blogu    Stál půl miliardy a nikdo ho nechce. Jenže tu je, a musí se používat, protože byl pořízen za eurofondy. Jak naložit s Národním elektronickým nástrojem, který pro Ministerstvo místního...

Začněte pracovat s NENem

27.01.2015 11:11
Článek obsahuje postup, jakým způsobem otestovat NEN a co zvážit při přechodu na něj.   Někteří zadavatelé se nás dotazují jak nejjednodušeji otestovat NEN, aby získali relevantní podklady k rozhodnutí, zdali přejít na NEN okamžitě (MMR slibovalo ostrý provoz od 1. 1. 2015), nebo počkat...

Na co se v NENu zapomnělo...

23.01.2015 18:25
Na některé funkcionality se v softwaru za téměř půl miliardy prostě zapomnělo. Nikoho to ale zřejmě netrápí… V březnu 2015 to bude již téměř rok, co Ministerstvo pro místní rozvoj převzalo do svého vlastnictví údajně hotový software pro podporu zadávání veřejných zakázek - tzv. Národní...

Tisková zpráva: Ministerský Yetti stále nenalezen

08.01.2015 14:40
Ministerský Yetti stále nenalezen. Praha - 8. 1. 2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj plánovalo 1. ledna 2015 spustit do ostrého provozu centrální mozek veřejných zakázek – Národní elektronický nástroj (NEN). Tak jak je u tohoto projektu obvyklé, termín spuštění opět nebyl splněn, takže tento...

NKÚ: V projektu NIPEZ zjištěna řada nesrovnalostí a pochybení.

17.12.2014 18:19
Nejvyšší kontrolní úřad ve svém Věstníku shrnul pochybení, která identifikoval v projektu NIPEZ, jehož je Národní elektronický nástroj součástí. Jedná se mimo jiné o zcela nedostatečné stanovení tzv. monitorovacího indikátoru, prostřednictvím kterých měla být prováděna kontrola projektu, kdy...

Další dotace pro NEN

02.12.2014 07:00
Pokud jste si mysleli, že 280 mil Kč dotací (www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?Id=88975) na NEN musí stačit, pak vězte, že nestačí.   1) Máme zde nový elerning financovaný z bezmála 8 milionové dotace. Jedná se o dotační projekt č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00012...

Dokument za 50 milionů Kč

02.11.2014 23:01
Úředníci Ministerstva pro místní rozvoj deklarovali úspěšné naplnění projektu NEN, když vykázali v monitorovací zprávě, že 6 (slovy šest) z celkem 25 dokumentů zpracovaných Národním elektronickým nástrojem vzniklo přímo v NENu. Při celkové ceně 300mil Kč vychází cena jednoho...

Co zvážit před použitím NENu

02.11.2014 21:51
Co by měli zadavatelé zvážit před použitím NENu Téma: Náklady na NEN Problém: Vývoj NENu stál doposud (11.9.2014) více jak 200mil Kč. Náklady na roční provoz jsou odhadovány na 45 mil Kč. Na čtyřletý provoz tedy vychází roční náklady bezmála 100mil Kč/rok jen na přímých nákladech. Kalkulace...

NEN referenční materiály

02.11.2014 21:51
NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (NEN) REFERENČNÍ MATERIÁLY (1) Usnesaní vlády k NENu k dispozici na https://www.portal-vz.cz/getmedia/54cf4967-5a88-4eef-bcea-384035f8a2cc/UV-628_2014.pdf   (2) Pravidla NEN k dispozici na...

NEN - Předražený software

02.11.2014 21:49
TISKOVÁ ZPRÁVA společností QCM, Vortal a Tender systems Předražený software pro zadávání veřejných zakázek neušetřil ještě ani korunu Praha – 25. 3. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj už několik let úřadům slibuje spuštění tzv. Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek...

NEN fakta, pochybení a nejasnosti

02.11.2014 21:39
NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ (NEN) - SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH FAKTŮ, POCHYBENÍ A NEJASNOSTÍ NEN je součást projektu NIPEZ („Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek“, pod patronací MMR), jeho vývoj je kofinancovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) základní...

Další komplikace ve veřejných zakázkách

02.11.2014 21:38
TISKOVÁ ZPRÁVA společnosti QCM Ministerstvo pro místní rozvoj chystá další komplikaci ve veřejných zakázkách Brno, 25. 3. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj po několikaletém odkládání, připravuje spuštění elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek - NEN. Zdá se však, že přichází s...